S:1

Bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasında sona eren, ekvatoru dik kesen yaylara........................ denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir?

Bir kutup noktasından başlayarak diğer kutup noktasında sona eren, ekvatoru dik kesen yaylara........................ denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir? sorunun cevabı "meridyen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “boz” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Balkonda kitap okuyan Cemre, birden karşıdaki evden dumanlar yükseldiğini fark ederek itfaiyeyi aramak için telefona koştu.Bu durumda Cemre’nin aşağıdaki numaralardan hangisini araması gerekir? “eski kitap – yeşil örtü – beş kalem – kırmızı çanta – uzun masa – sarı silgi” Yukarıdaki söz gruplarından kaç tanesinde varlığın rengini bildiren sözcük kullanılmıştır? Psikodinamik kurama göre, aşağıdakilerden hangisi kişilik oluşumunu oluşturan ana etmenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerindendir? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?  İzmir yazın, imbatla nefes alırdı. Şimdi alamıyor. Boğazı sıkıldı. Esinti artık kentin içine giremiyor. Çin Seddi’nin yüksekliği on metre, İzmir sahil surlarının yüksekliği ise otuz metre. Deniz çalındı güzelim kentten.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? I. Dünya Savaşı'nda;- Osmanlı Devleti'ne karşı Çanakkale cephesinde Kuzey Afrika ve Hindistan Müslümanlarının da savaşması- Arapların halifeye karşı ayaklanarak savaş açmasıgibi gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi vadandaşın devlete karşı olan sorumluluklardan biri değildir? Misakımillî’nin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.Buna göre Misakımillî ileI.  Ulusal egemenlikII.  Tam bağımsızlıkIII.  Vatanın bütünlüğüIV. Çağdaşlıkanlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir? Aşağıda verilen basınç ile ilgili birim dönüşümlerinden hangisi doğrudur? ”Ben tuzlu kurabiyeyi, kardeşim tatlı kurabiyeyi sever.”Cümlesinde hangi sözcükler türemiş sözcüktür?  Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşı sonrasında kurulan devletlerden biri değildir?   Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini göstermemize gerek yoktur? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi birden çok ilahı benimser? Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun ve Millî Edebiyat Dönemi’nin karşılaştırılması yanlış yapılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır? Mikroskopta incelediğimiz bir hücrede hangi organel çiftine bir arada rastlanmaz? Charles : Can you swim?Frank    : No, I - - - - swim but I - - - - play bowling. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılılaşma konusunu işleyen eserlerden biri değildir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunugösterir? Aşağıdakilerden hangisine gelen mi eki soru eki olduğu için ayrı yazılır? Varlık felsefesinde “hiçbir şeyin olmadığını’’ savunan  görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aydın is too - - - -  to climb that mountain. (102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Okulda kaza geçiren bir arkadaşımız için hangisini yapmamalıyız? ”Kişisel yargıların belirtildiği cümlelere ‘Öznel Anlatımlı Cümleler’ denir.”tanımı dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerden hangisi için öznel anlatımlı cümle diyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye örnektir? Adenin deoksiribo nükleotitinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Peygamber Efendimiz, Mekke’deki bu evde ashabı ile gizlice toplanırdı. Yanına gelenleri bu evde İslam’a davet ederdi. Onlara Kur’an-ı Kerim okur, öğretir ve topluca namaz kıldırırdı. Yukarıda anlatılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Dünyamız kendi etrafında dönerken hangi yönde dönmektedir? Aşağıda hayvanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 746 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Günde 5 vakit kılmamız emredilen namaz Kur’an da hangi kelime ile ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(…….) Kur’an-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlandı.(…….) Peygamberimiz, Medine’de doğmuştur.(…….) Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.(…….) Kur’an-ı Kerim’in emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi.(…….)“Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir. Mustafa Kemal, Samsun’dan sonra ilk olarak nereye gitmiştir? Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar  başlatmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Yaşlı adam, bastonunu sıkıca tutarak oturuyordu muayene odasının girişindeki koltuklarda. Yanındaki torunu, yaşlı adama kendisini nasıl hissettiğini soruyordu sürekli. Bir ara hemşire odadan çıktı, sırada bekleyen hastalara göz attı. Hastane gittikçe kalabalıklaşıyordu. Tam bu sırada “Doktor Bey, hastanız geldi.” diye bir ses duydum. Beni çağırıyorlardı.Bu metinde anlatımı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir