S:1

Ekvatora yatay olarak birer derecelik açılarla çizilen doğudan batıya uzanan hayali çizgilere ................. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir

Ekvatora yatay olarak birer derecelik açılarla çizilen doğudan batıya uzanan hayali çizgilere ................. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi kavram gelmelidir sorunun cevabı "paralel" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kaçkar Dağı hangi bölgemizdedir? Ders planı; bir ders saati içerisinde kazandırılacak davranışları, işlenecek içeriği, etkinliklerin seçimini ve düzenlenmesini, öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme etkinliklerini daha ayrıntılı bir şekilde tasarlamayı gerektirir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ders planı hazırlamanın en temel amacıdır?  Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler doğru verilmiştir?  Üst ve ast makamlara dağılımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?  Ulaşım yolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili fiil, yapısı bakımından basittir? Mutezile’ye ait “Büyük günah işleyen bir kimsenin ne kafir ne de mümin olduğu, bu ikisi arasında bir yerde bulunduğu”nu ifade eden ilke aşağıdakilerdenhangisidir?  Atatürk kaç tarihinde öldü? Hangi kelime birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşmamıştır? Bir kenarının uzunluğu 15 metre olan eşkenar üçgen biçiminde bahçemiz var. Bu bahçemizin çevresi kaç cm' dir? Babam tarlanın 3/5 ‘ini 12 günde yabani otlardan temizleyebildi. Geri kalan kısmını kaç günde temizleyebilir? Hz Muhammed (sav.) vefatına yakın insanlara:“Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, iştesırtım gelsin vursun; kimin benden alacağı varsa,işte malım gelsin alsın…” demiştir.Peygamberimiz bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur?  Ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır. İnsanlar arasındakiiletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bu açıklamadaki değerlerle çelişen ifade hangisidir? A doctor - - - -. Güneş tutulması gerçekleştiğinde, Ay hangi evrededir?  Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir? Aşağıda deprem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ülkemizde alageyik, boz baykuş, çizgili sırtlan, vaşak gibi hayvanların nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun en büyük sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi sedye ile hasta taşıma yönteminde genel kurallar içinde yer alır?  Peygamberimizin amcası Hz. Hamza'yı Uhud'da şehid eden daha sonra Müslüman olan, fakat Resulullah'ın “gözüme görünmesin” buyurduğu sahabe kimdir? Hacim, aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? ”Allah’a ve ahiret gününe inanan ya ………………. söylesin ya da sussun.”Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu dokuz yüz bin doksan dokuz olan sayı hangisidir? (28 + 4) ÷ ( 40 – 3 × 8 ) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdi-ği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşa-ğıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonlandıran barış antlaşması hangisidir? Amy - - - - her teeth twice a day. “Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”Mustafa Kemal Paşa bu ifadesiyle aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini belirtmiştir? ”kebapçılardan” kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? Bütün kenarları eşit uzunlukta olan bir üçgenle, bir karenin çevresi birbirine eşit uzunluktadır. Karenin bir kenarı 45 cm olduğuna göre bu üçgenin bir kenarı kaç cm olur? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Türk Medeni Yasası, evlenmek için gerekli olgunluk ve gelişim düzeyini kaç yaş olarak belirlemiştir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en büyük ve en küçük dar açı ölçümleri doğru olarak verilmiştir? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 16 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir? Aşağıdakilerden hangisi “öz şiir” anlayışının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçmişte yaşanan bir eylem şimdiki zamanla çekimlenmiştir? Kesilen bir kurbanın eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir