S:1

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmeye bir örnektir?

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmeye bir örnektir? sorunun cevabı "Her besinden gerektiği kadar yemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Namaz ibadeti Hz Muhammed’in peygamberliğinin kaçıncı yılında  hangi olayla tüm Müslümanlara farz kılındı? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak” görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Birkaç kitabı birden okumak... En hoşlandığım şey. Büyük babamın kitaplığından iki üç kitabı alıp odama götürdüğüm ilk gençlik gecelerini anımsıyorum. Büyük babam takılırdı: "Çok kitabı olandan değil, bir kitabı olandan korkmalı." Hepsini okur muydum o kitapların? Nerde... Kiminin birkaç yaprağını, kiminin tümünü, kiminin yarısını...            Sevilen bir kitabın bitmesini istemem hiç. Onu bitirmemeye çalışırım elimden geldiğince. Şiir kitaplarını daha çok severim bu yüzden. Tüm olarak okunmazlar, zaman zaman seslenirler. Dışa değil, içe dönük öyküleri bu yüzden üstün tutarım. Dışımızdakiler sınırlıdır, içimizdekiler öyle mi ya!Oktay AKBALGünlerde Büyük babaya göre kimden korkulmalıdır?  •Hücreyi ilk defa keşfeden Robert Hooke’tur.•1831 yılında Brawn bitki hücresinde çekirdeği keşfetmiştir.•Purkinje, Schwann ve Mohl sitoplazmayı keşfetmişlerdir.•Daha sonra hücre zar bulunmuştur.                                                            •1839 yılında “Hücre Teorisi” oluşturulmuştur.•1857’de Kolliker kas hücresinde mitokondriyi tanımlamıştır.•1898’de boyma teknikleri ile golgi cisimciği keşfedilmiştir.Yukarıda verilen hücre ile ilgili keşiflerin ortaya çıkmasında önemli bir etkisi olan araç hangisidir? En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa........................denir “…O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hük- metmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”(Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayet aşağıdaki bilgi edinme yollarından hangisiyle ilişkilidir? Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? Doğum sonrası her vatandaş için çıkarılması zorunlu olan kart hangisidir?  Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? Beden ve elbise temizliği aşağıdakilerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza bu virüslerin bulaşmasının başlıca sebebidir? Kırtasiyeden kalem( ) silgi aldım. Buna göre ( ) parantezli yere hangi noktalama işareti gelmelidir? İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ………………..  denir.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel temizliğimiz için kullandığımız ürünlerden değildir? Beşer beşer 6 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? Aşağıdaki tarikat ve tarikat kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Etkili bir sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin, öğrencilerini güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Aşağıdaki metinlerden hangisi birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır?  9-18-15-30-.. örüntüde boşbırakılan yere hangi sayı gelecek? Körle yatan, …………. kalkar. atasözü aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Her yılın ilk ayı hangisidir arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilme hakkı yoktur?  Aşağıdaki hangi dönemde  ilk defa “Eyvanlı tip” camiler inşa edilmeye başlanmıştır? 1- Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermeniler’i mağlup etmiştir.2- Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.3- Doğu Cephesi’nde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır.verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? 5 litre 340 ml kaç ml eder? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan bir etki olmadan hareket edemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Düşmek" eyleminin tersidir? Işığı iyi yansıtan maddeler parlak, yansıtmayanlar ise mat (donuk ) renklidir .Aşağıdaki maddelerden  hangisi mattır ?  28 Ekim 1922 tarihinde Lozan’da barış konferansının toplanması kararlaştırıldı. Ancak İtilaf Devletleri konferansa TBMM Hükûmeti’nin yanında İstanbul Hükûmeti’ni de davet ederek ortaya çıkacak görüş ayrılıklarından faydalanmayı amaçlamıştır.Bu ikiliği önlemek isteyen TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? "Ankara" kelimesinin ikinci hecesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların dikkatli kullanılmasını gerektiren sebeplerden biri değildir? She feels- - - - on big wheel.  13 sayısından başlayarak dokuzar dokuzar ileriye doğru sayan bir öğrenci, saydığı sayıları bir kâğıda yazacaktır.Buna göre bu öğrenci aşağıdaki sayılardan hangisini yazamaz? Kıyamet vakti Sur’u üfleyen melek hangisidir? Aşağıdaki hangisi GAP’ın uygulandığı illerimiz arasında yer almaz? Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için,aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? Dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlayan en geniş ağ aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir