S:1

Dengeli beslenme ne demektir?

Dengeli beslenme ne demektir? sorunun cevabı "Her besinden yeteri kadar yemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
”Bedevi" ne demektir? Sürrealizm (gerçeküstücülük), saf düşünceye varabilmek için, düşünceleri, her türlü mantık,ahlâk ve estetik anlayışından bağımsız olarak ele alıp inceleyen bir sanat ve edebiyat akımıdır.Parçaya göre, sürrealistlerin (gerçeküstücü), düşünceleri inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki varlıkları kullanırken hangisinde döndürme hareketi uygularız? •   Ay yılı esasına göre hazırlanmıştır.•   Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak kabul eder.•  Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.Hakkında bilgi verilen bu takvim aşağıdakilerden hangisidir? ......... yerine getirilmesi gereken........dir. Bu sayede çeşitli......., elde ederiz. Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelimeler hangi seçenekte yer alır? 20 + 15 = 35   Yandaki toplama işleminde altı çizilen sayıların ismi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?  Büyük kan dolaşımının işlevi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Bir tabak, içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram, boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan herbiri kaç gramdır? Mustafa Kemal’e “En büyük eseriniz nedir?” diye sorulduğunda; O, “Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.” diye cevap vermiştir.Parçadaki soruya, Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevap, O’nun hangi kişisel özelliğine dayanmaktadır?  Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kesme işareti hangi cümlede doğru olarak kullanılmıştır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Merkezî yönetim bütçesi yılın hangi ayında hazırlanır? “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa.”     Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I.Yazın denizde yüzdüm.         II. Masanın yüzü kirlenmişti.      III. Yüz lira kazandı.              IV. Balıklar derede yüzüyor.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ‘’yüz’’ sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? 90 liram vardı. Bu paranın 15 lirası ile dergi, 25 lirası ile de hikaye kitapları aldım. Kaç liram kaldı? “Öyle bir söz söyledi ki…………” Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse sözlerin çok ağır olduğu anlaşılır. The broken doors - - - - by my father at the moment. Oğuzların “Kayı”, “Bayat”, “Alka Evli” ve “Kara Evli” boyları,aşağıdaki Oğuz kollarından hangisine bağlıdır?  Hangi seçenekte, sözcüklerin eş anlamları yanlış verilmiştir?   Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1. Bir ışık kaynağı gerekir.2. Saydam madde olmalıdır3. Cisim ile gölgesinin şekli benzerdir.  Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumların temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi organik besin monomerlerinin parçalanması ile bu besinlerde depo edilmiş olan kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması sürecidir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk tarihsel romanıdır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Kütle dinamometre ile ölçülür.(....) Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.(....) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.(....) Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.(....) Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? Bu canlılar ile ilgili olarak bir öğrencinin yaptığı popülasyon tanımlarından hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde eser vermiş sanatçılarımızdan biridir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek  yoktur?  Psikoloji yürüme, konuşma, gülme gibi davranışların yanı sıra düşünme, üzülme, hayal kurma gibi davranışları da inceler.Bu açıklamayı tam olarak yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? - - - - I were rich, I wouldn’t work. Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç günde toplam kaç kilogram elma toplanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir hayvandır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir