S:1

Ayşe--- Sadece sevdiği yiyeceklerle besleniyor.
Emel---- Cips ve Coco cops yiyor.
Selçuk--- Her çeşit yiyecekten yeteri kadar yiyor.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dengeli beslenmektedir?

Ayşe--- Sadece sevdiği yiyeceklerle besleniyor.Emel---- Cips ve Coco cops yiyor.Selçuk--- Her çeşit yiyecekten yeteri kadar yiyor.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dengeli beslenmektedir? sorunun cevabı "Selçuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kime zekat verilmez? Uygurlar;I. alçıII. ahşapIII. taşgibi malzemelerden hangileri ile heykeller yapmışlardır? 73 074 257 sayısında tekrar eden rakaların basamak değerleri toplamı kaçtır? Yüce Allah’a ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir. Uzaya gönderdiğimiz aşağıdaki uydulardan hangisi günümüzde hala aktif olarakkullanılmaktadır? Tartışma sonunda tartışmanın başkan tarafından özetlendiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden  hangisi  hem  yapım hem de çekim eki almıştır? Bir yerde aşağıdaki topraklardan hangisinin yaygın olarak bulunması o yerde akarsuların biriktirme faaliyeti yaptığına kanıt olarak gösterilebilir? Sempozyumlarda sunulan bildirilerde aranan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? ”115 sayının 5 fazlasının 20 katı kaçtır?” ifadesinin sonucunu bulabilmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Subhaneke duasında “ve celle senaük” kısmı hangi namazı kılarken okunur? - - - - , edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri  görülür.Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı  aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan kimdir? 23 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 22 kişinin eşit miktarda parası vardır. Bir kişinin ise parası yoktur. Parası olan öğrenciler, parası olmayan öğrenciye ikişer lira verir- se herkesin parası eşit olmaktadır.Buna göre bütün öğrencilerin paraları toplamı kaç liradır? Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Mayoz bölünme, üreme ana hücrelerinde görülen bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu gerçekleşen bir olay değildir? İslâmın yayılmasını engellemek için müşrikler boykot kararı almışlardı. Müslümanlara uygulanan boykot kaç yıl sürmüştür? Almanya ile İtilaf Devletleri arasında 28 Haziran 1919’da imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Cephesinde Ermenilerle imzalanan antlaşma hangisidir? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? I. Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir.II. Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.III. Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir.IV. Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz.V. Karşılaşılan engeller, başarıyı anlamsızlaştırır.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbiriyle çelişir? Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in merhametli oluşunu gösteren davranışları arasında yer almaz?  …………………………kullanıcının izniyle veya izni dışında bilgisayara yüklenen ve kullanıcı,  (örneğin webde gezdiği sayfalar, vb.) ya da bilgisayar hakkında bilgi toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen bir program türüdür.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 52 haftadan 4 haftayı eksiltirsek geriye kaç hafta kalır? Işığı iyi yansıtan maddeler parlak, yansıtmayanlar ise mat (donuk ) renklidir . Aşağıdaki maddelerden  hangisi parlaktır ?    Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlık değildir? Okumaya yöneldiğimiz zaman, özellikle farklı insanların hayatına, kendimize ve dünyaya dair bilgilerimizi ve kavrayışımızı geliştirici hikâyeleri seçeriz. Bilim insanlarının bizlere sunduğu eserleri ise bilimsel gerçekleri öğrenmek için değil, bu gerçeklerin günlük yaşantımıza etkisini anlamak için okuruz. Evren, gezegenimizin geçmişi, uzayda yaşam olasılığı gibi günlük yaşantımızla ilgili olmayan ama çok merak edilen konular bize ilgi çekici gelirken uzmanlar dışındaki kişilerin anlayamadığı geniş kapsamlı, soyut konular pek fazla ilgimizi çekmez.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?   Akıl sahibi insanları kendi iradeleri ile iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? "O, çok büyük ve görkemli bir binaydı."cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? 6/12' si 60 olan sayının tamamı kaçtır? "Onlar eski olduğu için yeni ayakkabılar aldı." cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Bir ankete katılan kişilerin % 35’i “evet” cevabını vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre “evet” cevabını veren kaç kişi vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? I like Bodrum very much. I .................... to buy a summer house there.A) preferB) wantC) haveD) need Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir