S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir içecektir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal bir içecektir? sorunun cevabı "portakal suyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat görevindedir?  Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa karşıya geçerken nasıl davranmalıyız?   Metal bir cismin sıcaklığı 400 Kelvin ölçülüyor. Buna göre cismin sıcaklığı °C cinsinden kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “ıslak” kelimesinin eş anlamlısıdır? Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi “egemenlik” ile ilgili hükümlerden değildir? Din dışı konularda yazmış, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şairin XVII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşadığı sanılmaktadır. Şair Toroslar’da, Türkmen boyları arasında yetiş- miş; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında gezmiştir. Geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir; özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük başarı kazanmıştır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?  30000 + A = 100000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır? Maddelerin ölçülebilir özelliklerini farklı ölçü birimleriyle ölçebiliriz.Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ölçü birimi diğerlerinden farklıdır? 8 kişilik bir grupta 3 erkek vardır. Erkeklerin ağırlıklarının ortalaması 72 kg, kızların ağırlıklarının ortalaması 54 kg’dır. Tüm grubun ağırlıklarının ortalaması kaç kilogramdır?  Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden       hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? Yüksek atlama yapan bir sporcu neden belli bir yüksekliğe ulaşmakta zorlanır?  Bir canlının farklı dokularında sentezlenen proteinlerin farklı olmasına;I. Sentezin yapıldığı ribozomun farklı olmasıII. Şifre veren DNA bölgesinin farklı olmasıIII. Aminoasitlerin birbirine farklı bağ çeşidi ile bağlanmasıverilenlerden hangileri neden olabilir?  Ses titreşim sonucu oluşur. Kuvvet uygulandığında çok titreşen cisimler yüksek, az titreşen cisimler düşük ses çıkarır.Verilen bilgilere göre hangi cisim diğerlerinden daha fazla titreşerek daha yüksek ses çıkaabilir? Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Trablusgarp’ta yapılan antlaşmanın adı nedir? "853" sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliği değildir? Aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerinden hangisi yanlıştır? I. DonmaII.KaynamaIII.BuharlaşmaYukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken su dışarıdan ısı alır? Aşağıdakilerden hangisi kömürün kullanımındaki sakıncalarından biri değildir? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir? ‘öğretmen - okul’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? ‘Kuvayi Milliye yi amil(etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.’Yukarıdaki bu karar hangi kongrede alınmıştır?                           Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? Proteinlerin kimysal sindirimi hangi organda başlar? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmelerden biri olamaz?   Dinî ve millî bayramlarımız özel günlerimizdir. Dinî bayramlarda dargınlar barıştı- rılır, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Millî bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes gösterilere katılır.Parçaya göre dinî ve millî bayramlarımı- zın ortak işlevi aşağıdakilerden hangi- sidir? Peygamberimiz  …………. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?  İnsanın özü ruhtur. Ruhun özü gönüldür. Gönül’ün özü ise sevgidir. Gönül Tanrı’nın evidir. O hâlde insanları insan yapan şey, gönül sahibi olmaları, Tanrı’yı ve birbirlerini sevmede birleşmeleridir. Ona göre Tanrı’nın yarattıklarını sevmeyen, onların hak- larına saygı göstermeyen Tanrı’ya ulaşamaz.Verilen bilgi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır ? Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Sayıların karşısına yazılan romen rakamlarından hangisi doğrudur?   -Kalınlığı her yerde aynı değildir.-Dünya’nın tüm yüzeyini kaplar.-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir