S:1

Sağlığımız korumak için başlıca nelere dikkat etmeliyiz?

Sağlığımız korumak için başlıca nelere dikkat etmeliyiz? sorunun cevabı "Beslenme – Temizlik – Spor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed’in  (s.a.v.) anne, baba, dede, ve süt annesinin adlarını sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir? 2/7 kesrinde paya hangi sayıyı eklersek bileşik kesir elde etmiş olmayız? Gazneliler en parlak dönemlerini hangi hükümdarları zamanında yaşamışlardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “aşağı” kelimesinin zıt anlamlısıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadargörevlerini bırakamazlar.” hükmüne uymayanlar kaç yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar? “Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım.”Hacı Bektaş-ı Veli’nin yukarıdaki sözüyle anlamca en yakın olan söz aşağıdakilerden hangisidir? Bir kadın, kumaş ticareti ile uğraşan Ebu Hanife’nin yanına gelir ve elindeki kumaşı ona yüz dirheme satmak ister. Fakat Ebu Hanife kumaşın daha değerli olduğunu söyleyerek fiyatı artırır. Bu fiyat artırma beş yüz dirheme kadar çıkar ve kumaşı bu fiyat üzerinden satın alır. Kadın bu durum karşısında şaşkınlık içinde kalır.Ebu Hanife’nin bu davranışı aşağıdaki hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 1.    Gizlice yaklaştım ve çadırın ucunu  kaldırdım.2.    Artık kayığımı bulmuştum ya keyfime diyecek yoktu.3.    Çadırın içine baktığımda kaybettiğim kayığımı gördüm.4.    Kayanın arkasında büyük bir çadır vardı.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Kastilya kraliçesi İzabella ile Aragonya kralı Ferdinand’ın evlenmeleriyle siyasi birliğini kuran devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kimyasal maddeleri kullanırken almamız gereken tedbirler arasında yer almaz? TBMM hangi tarihte nerede açılmıştır? Metabolizma; anabolizma ve katabolizmadan meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katabolik reaksiyonlara örnek verilebilir? I.  Derişim farkı arttıkça artar.II. Çok yoğun ortamın az yoğun ortama yapmış olduğu emme kuvvetinin sonucudur.III. Bitkilerin topraktan su emmesine sebep olur.Yukarıdaki yargılar dikkate alındığında aşağıdaki terimlerin hangisi açıklanmaya çalışılmıştır? Eğilip büküldükten  sonra eski şeklini alan maddelere ……….maddeler denir Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet protokolü düzenleme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu hangi bakanlığın uhdesine verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde, aynı türde birden fazlafiilimsi kullanılmıştır? Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?    Ayrıtlarının uzunlukları 60 cm, 20 cm ve 40 cmolan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya,bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küplerdenen çok kaç tane sığar? Bir içi gerçekleştirebilmek için birlikte hareket etmeye ne ad verilir? Hepimiz, içinde bulunduğumuz gruplarda rolümüz gereği çeşitli hak ve sorumluluklara sahibiz. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 5. Sınıf öğrencisinin haklarından biridir?  "Bu yıl, kitap şenliği burada yapılacak." cümlesinde zamir olan kelime hangisidir? 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? Orta Asya’da yaşayan Türkler’in farklı zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerine göç etmelerinin nedenlerinde bazıları;I. İklim değişikliğiII. Nüfusun artmasıIII. Dış baskılarIV. Salgın hastalıklarbuna göre hangileri bağımsızlık duygusu ile ilişkilidir?  Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?  Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlar verilen adlar ne denir? “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? Bir çıkarma işleminde fark 468' dir. Çıkana 121 eklediğimizde yeni fark kaç olur? Suya ihtiyaç duyan tarım üüleri, İçAnadoluBögesi’nin karasal ikliminde yetişez.Buna göe, aşğıaki üülerden hangisi İçAnadolu Bögesi’de yetişmez? The - - - - you exercise, the - - - - weight you get. Annem bir kavanoz turşu için çeyrek litre sirke kullanıyor. Annem 2 litre sirke kullandığına göre kaç kavanoz turşu yapmıştır? 24 sayısının yarısı kaç eder? Nilay, su dolu bir bardağa birkaç damla mürek- kep damlatmış ve bir süre sonra mürekkebin tüm bardağa yayıldığı gözlenmiştir.Bu deneye göre, mürekkebin su içinde yayıl- ması maddelerin hangi özelliğe sahip olduğu- nu gösterir? Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuz eylemdir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır? M. Kemal’in I. Dünya Savaşı’ndaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir?   Kan vücutta nasıl dolaşır? Hangisi Peygamberimiz Hz.Muhammed’in yaşamında uğraşlarından biri olmamıştır? Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?  Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir