S:1

Kemik ve dişlerimizin gelişimi için gerekli olan besin aşağıdakilerden hangisidir?

Kemik ve dişlerimizin gelişimi için gerekli olan besin aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Süt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Sulamak" fiilinin gelecek zamanının 3. çoğul kişisi hangisidir? Kartvizit, menü, el ilanı, davetiye vb. belgeleri hazırlamak için hangi programı kullanabilirim? Kurşun elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? I. Bir şeyin hatırlanması için yazılan kısa yazılara - - - - denir.II. Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya - - - - denir.III. Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin niteliklerinin, ayırt edici yönlerinin incelenmesine  - - - - denir.IV. Bir kitabın ya da yazının ana düşüncesi ve planı bozulmadan kısaltılmasına - - - denir.Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Ülkemizin en kalabalık ili …………..Yukarıdaki noktalı yere hangi şehrimizi yazmamız gerekir? 60 060 250 sayınının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.(...) Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.(...) Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.(...) Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.(...) Kuvvet birimi Celcius’tur.  Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? Yapacakları  sunum için aşağıdaki 4 öğrenci posterlerine konu ile ilgili yazılar yazıyor ama bu yazılardan birisi yanlış. Sizce hangi öğrenci yanlışlık yapmıştır? Ahmet: Ses en iyi katılarda yayılır.Serkan: Metaller ve mermer gibi sert yüzeyli cisimler sesi en iyi soğuran maddelerdir.Bahar: Ses madde ile etkileştiğinde, yansır ya da geçer.Azime: Ses yalıtım malzemelerinde boşluk fazla olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her ba- şakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir? 290 a yuvarlanan en küçük çift sayı hangisidir? Dünya'nın yuvarlak olduğu aşağıdakilerden hangisi ile kanıtlanmıştır?  Aşağıdakihangi seçenekte Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? ”  Bir  işi  benimseyerek  ele almak “ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?              9-1-0-4-2 rakamalarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayının birler ve binler bölüğünün toplamı kaçtır?  Standartlar kapsamında bir okul müdürünün benimsemesi öngörülen inanç ve değerlerden değildir? Hz. Hacer'in oğlu İsmail için su arayışını sembolize eden ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Paydası 8 olan bir bileşik kesrin payı en az kaç olabilir? Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir? Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk  sahibi olduğu tek eşidir.  Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşin den söz edilmektedir? Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum;Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum…Bu dizelerdeki hâkim duygu aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir? Aşağıdaki kongrelerden hangisi ulusal bir kongredir? - Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.- Gece-gündüz sürekli ardı ardına gelir.- Allah (c.c.) yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerden çıkarılabilecek en doğru sonuçtur? Aşağıdakilerden hangisi yönetimde etik dışı davranışlardandır? Bir kırtasiyecinin elinde 70 tane kalem vardır. Kırtasiyeci bu kalemleri beşerli ve altışarlı paketler halinde satmaktadır.Altışarlı 10 paket olduğuna göre beşerli paketlerde toplam kaç kalem vardır? Atatürk' ün babasının adı nedir? Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi’nde, aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele edilmiştir? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile getirilmek istenen yeniliklerden biri değildir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  Mekke´den Medine´ye göç eden Müslümanlara ne ad verilmiştir? Aşağıdaki uygarlık-buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir