S:1

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besinlerden yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda yenilmesine ne denir?

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besinlerden yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda yenilmesine ne denir? sorunun cevabı "Dengeli Beslenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır? Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in işlediği ana temalardan biridir? ............................, tarihteki ilk yazılı antlaşmayı yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? 6 yüz binlik, 1 binlik, 2 on binlik, 9 onluktan oluşan doğal sayı hangisidir? Sıcaklık aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Aşağıdakilerden hangisi Mü’minlerin özelliklerinden biri değildir? Hz. Peygamber’in hac ziyaretine katılamadığı için hac emiri olarak görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki enzimlerden hangisi yağların sindirimini gerçekleştirir? Ahşap evler genellikle ormanların fazla olduğu yerlerde yapılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ahşap evler daha fazla görülür? Aşağıdakilerden hangisi Uygur yazılı metinlerinden biri değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Serum için;I. Sodyum klorür (NaCl) çözeltisidir.II. Kütlece % 0,9 AgCl içerir.III. Vücuttan sıvı ve tuz kaybı olduğunda kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?   Uygur devletinin kurucusu kimdir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. (    ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. (    ) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.3. (    ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. (    ) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.5. (    ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. “Köylü komşulardan bazıları ara sıra bize geliyor.” cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kısa çizgi ( - ) aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz? I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemekII.  Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamakIII.  Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmakVerilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? İnsanlar yaşamak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerden sağlarlar.ProteinlerKarbonhidratlarYağlarVitaminlerSu ve minerallerYukarıda sayılanlardan kaç tanesinden enerji sağlanır? Zonguldak’tan çıkan kömür:                                    1Kara inci, kara inci  2Saymaya yetmez ömür                              3Pamuğumuz beyaz inci                                4Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? 3/8’i 93 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Kimi filozoflara göre felsefede sorulara verilen cevaplardan çok bu cevaplara nasıl ulaşıldığı daha önemlidir.Yukarıdaki ifade de felsefenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır? Allah’a (c.c.) ve peygamberi aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksızın iman eden kişiye ne denir? Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Saf maddelerin donma sıcaklığı sabittir.II.   Saf maddelerin erime ve donma noktaları eşittir.III.   Kaynama noktası madde miktarına bağlı de- ğildir.Yukarıda maddenin ayırt edici özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi hecedir? Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,Hele boz dumanlar çekilsin de gör.Her haftası bayram, her günü düğün;Hele yaylalara çıkılsın da gör.Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizin temel kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisi diğerlerinden daha kısadır? Hangi kelime hecelerine hatalı ayrılmıştır? İkinin karesi ile ikinin küpü toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Aşağıdakilerden hangisinin şekli çembere benzemez? Nicel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Rasyonalist bir filozofun aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez?  o Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.o Kökleri, saçak kök şeklindedir.o İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “memur bilgi sistemi, özlük dosyası” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir