S:1

Günde kaç öğün yemek yenmelidir?

Günde kaç öğün yemek yenmelidir? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?  Genellikle 101,102 tuşu bulunan ve bilgisayar üzerinde bilgi girişi yapmayı sağlayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Ehli Beyt’in tanımı doğru olarak verilmiştir? Türkiye’nin hem ihracatında hem de ithalatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki soruya cevap veriniz." WHEEL "How many letters are there?  “Vatanını seven ............................”Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması uygun olmaz? 10 yarım kaç bütün eder? Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Aşağıda verilen isimlerden hangisi ilk Müslüman olan on kişiden biri değildir? • Sermaye•  Bölüşüm•  EmekVerilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Atatürk” Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz” diyerek Hatay’ın anavatana katılacağını bilmiştir.   Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye’ye bırakılmıştır.Buna göreI.Boğazlarda tam hâkimiyet sağlanmıştır.II.Ulusal egemenlik yolunda adım atılmıştır.III.Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği tanınmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılır? Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Saatteki hızı 80 km/saat olan bir araba 6 saatte kaç kilometre yol gider? Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan emindir...”Hz. Peygamber’in bu konuşmayı yaptığı yer aşağıdakilerden hangisidir? “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”(Maide suresi, 23. ayet)Bu ayet, tevekkül açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Osmanlı Devleti’nde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir?  • “...Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarakgönülden kulluk etmem emredildi.”(Zümer suresi, 11. ayet)• “Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.O hâlde sen de ihlâsla yalnız Allah’a ibadet et!”(Zümer suresi, 2. ayet)• “...Din hususunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi...”(Hacc suresi, 78. ayet)Bu ayetler ibadetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir? Düşman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Temel haklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kanunları yayımlamak görev kime aittir? Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde   aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel problemlerine ilişkin sorulmuş sorulardan biri değildir? Tarımı geliştirmek amacıyla Şamran adı verilen su kanallarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? "Ben, sen zamirleri "-e" ekini aldıklarında ses değişimlerine uğrarlar."Açıklamasına göre; hangi cümlede ses değişikliğine uğramış zamir bulunmaktadır? Yalnızca hız– zaman grafiği bilinen bir aracın hareketi ile ilgili grafikten faydalanarak hareketliye ait hangi nicelikleri bulunabilir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “zıt anlamlı“ sözcükler birlikte kullanılmıştır? Bir yerin kuşbakışı çizimine ………………………………………… denir. Peygamberimiz ,  622  yılındaki  Hicret  sırasında  İslam’ın  ilk  mescidi  olan  ………   …………….. ’ni yaptı. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Güneş tutulması ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?1.Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.2.Dünyanın sadece bir kısmında görülür.3.Dünya ,Güneş ile Ay arasındadır. Peygamberlerin “çok zeki, çok akıllı olmak” anlamına gelen ortak niteliği aşağıdakilerden hangisidir? Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? Bir aile 2 günde 3 L süt tüketiyor. Bu aile 10 günde kaç L süt tüketir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir