S:1

İki basamaklı en büyük doğal sayı ile bir basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

İki basamaklı en büyük doğal sayı ile bir basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? sorunun cevabı "100" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları İşleyen bölümlere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Ticaretin gelişmesiyle insanlar şehirlerini, ürünlerinin ticaretini yapabilecekleri su ve yol kenarlarına kurdular.Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangileri arasındaki etkileşim vurgulanmıştır? Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hava içerisinde oluşan titreşimin kulakta duyulanına ne denir?  Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Küçükbaş hayvan olan tiftik keçisi hangi ilimizin sembolüdür? She has - - - - for the same company for eight years. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna konan noktalama işareti yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin hangisi gereklilik kipi eki almıştır ?  Babam evimize iki tane halı aldı. Halılardan birinin fiyatı 130 TL, diğerinin fiyatı ise birincinin fiyatından 50 TL fazladır. Babam iki halıyı kaç TL’ye almıştır? “Kol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır?  Hz. Ömer bir gün, her canlının rızkını Allah verdiği için çalışmayıp vakitlerini sadece ibadetle geçirdiklerini ve Allah’a tevekkül ettiklerini söyleyen bir toplulukla karşılaşır. Onlara der ki: “Sizler tevekkül eden değil, tembel insanlarsınız. Gerçek tevekkül eden kişi, tohumunu tarlaya eken ve ondan sonra Allah’a dayanıp güvenendir.”Hz. Ömer’in bu topluluğu eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ’Öğretmenim hastalandığı için okula gelemedi?‘’cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir karışımdır? “Sağlıklı bir yaşam için yiyeceklerimize dikkat etmeliyiz.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini yapmaz? I-İnsanlar bir bedenin farklı organları gibidirler; bir organ rahatsızlanırsa di­ğerleride rahatsız olur. II - Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.III - Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.  IV - Komşusu açken tok yatan bizden değildir.Yukarıda verilen hadislerden hangileri dinimizin yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösterir? I. Düşünceler, hiçbir kalıba bağlı kalınmadan serbestçe ortaya konur. II. Ele alınan konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.III. Gazetelerin bazı sayfalarında, belli köşelerde, genelbir başlıkla, çoğunlukla da her gün yazılan kısa yazılardır. IV. Güncel konuları anlatan olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir.V. Fıkralarda okuyucuyla sohbet ediliyormuş gibi bir anlatım dikkat çeker. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde  fıkra türüyle ilgili yanlışbir bilgi verilmiştir? Kişilerin din, mezhep, etnik köken, asalet, makam gözetilmeksizin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden han­gisini yapmaz?  Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medresesini aşağıdaki şehirlerin hangisinde açmıştır? 1.Sonra ortasına bir güneş, bir de bulut çizdi.2.Odasındaki masanın çekmecesinden pastel boyalarını çıkardı.3.Pastel boyalarıyla önce kocaman bir gökyüzü yaptı.4. Resim yapmak için odasına gitti.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Bugün günlerden perşembedir. 6 gün sonra doktora gidecek olan Aydın doktora hangi gün gitmelidir? Ben var isem anadilimle varım.            Türkçem benim bereketli toprağım.            Akan sularımın sesi ondadır.            Güneşimin aydınlığı, sıcak...            Onunla güler, onunla ağlarım. Şiirde Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına “D”, yanlış ise başına “Y” harfi koyunuz. (……) Toplu taşıma araçlarında, sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.(……) Toplu taşıma araçlarına verilen zararlar bizim ödediğimiz vergilerden karşılanıyor.(……) Özel araçlarımızda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.(……) Okula giderken uzun olan yolu değil, güvenli olan yolu seçmeliyiz.(……) Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller. -4 ile +5 tamsayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır?  Tanzimat edebiyatı  tiyatrosunda komedilerde tercih edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür? Eserini tamamlamak için ne kadar çabaladığını şimdi herkes biliyordu.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından biri değildir? 1. Sigara kullanma 2. Soğuk havada ağızdan nefes alınması 3. Bazı kimyasal maddeleri solumaVerilen ifadelerden hangileri solunum organlarımızı olumsuz olarak etkiler? Aşağıdakilerin hangisinde “tutmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?  Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? “Günlük çalışmalarını hiçbir zaman aksatmaz” cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü sırası ile hangi seçenekte kullanılmıştır?   Sal İç Saç Bağ Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesi eş seslidir ?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tek hecelidir?  Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır?   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Tanzimat Dönemi’nde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere “alaturka” ve “alafranga” olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir