S:1

98den önce gelen tek doğal sayı hangisidir?

98den önce gelen tek doğal sayı hangisidir? sorunun cevabı "97" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
‘’ Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir.’’ cümlesinde “insanların” özelliğini belirten sözcük hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece kalın ünlüler bulunmaktadır?  Yeryüzünden uzaklaştıkça cismin ağırlığının değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “Beyaz “ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? 1, Dış darbelere karşı organları korur. 2. Vücudun   dik durmasını sağlar 3. Hareket edebilmemize yardımcı olur.Yukarıdakilerden hangisi iskeletin görevlerindendir? “Beni görünce hemen yanıma gelirdi.”Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi yoktur?   12020 - 12017 işleminin sonucu kaçtır?  Sağlıklı ağız ve diş yapısına sahip olan Ali bütün bir armutu ısırdıktan sonra, kopardığı parçayı iyice çiğneyip yutuyor.Bu faaliyette Ali armutu ısırdığında öncelikle hangi dişlerini kullanmıştır? " Bilgisayarım çok güzel. " cümlesinde altı çizili ekin adı nedir ? ADP'den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?  1. Dolapta sadece iki kilo elma kalmış.      2. Amcası yurtdışında üç yıl kalmış.      3. Toplantı bir hafta sonraya kalmış.      4. Arabaları yolun ortasında kalmış. “Kalmak” sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?   Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz? I will be flying to my hometown to see my parents - - - - . İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir? Paul : Which web browser do you use on your laptop?Jeff : What do you mean?Paul : - - - - .Jeff : I use the standart program. I haven’t loaded another one.  Aşağıdaki cümlelerin hangisine nokta işareti konur?  Aşağıdaki fiillerden hangisi, devam eden bir eylemi bildirmektedir?  ............................yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. Kur’an’da adı 136 defa   geçer. Kur’an’da adı en çok geçen peygamberdir. İsrailoğulları’na gönderildi. Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat verilmiştir. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I won’t earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?The writer wants to - - - -. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dengeli beslenmeye uygun değildir? Canlıların dışında yer kabuğunu meydana getiren bütün kimyasal maddelere ne denir? Hz. Muhammed’in örnek ahlakı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi özellikle devlet yönetiminde dikkate alınmalıdır? (I) The Pyramid of the Moon is the second largestpyramid in Teotihuacan, Mexico, after the Pyramidof the Sun. (II) It is located in the western part ofTeotihuacan. (III) Some people call the pyramid Tenan,which means “mother of protective stone” in Nahuatl.(IV) There are many pyramids in Egypt. (V)The historyof the pyramid dates back to 200 A.D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır? Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır.? Dinen zengin olan bir kimse aşağıdaki yakınlarından hangisine zekatını verebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde ünlü düşmesi olmaz? Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Üst dairede oturanların çıkardığı gürültü Murat Bey’i ilk zamanlar etkilemiyordu ancak gürültü uzun süre devam ettiği için artık en küçük bir ses bile onu sinirlendirmeye başladı.Murat Bey’in değişen bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Ali: Allah’ın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) gelir? Övmek, çocukta bir ışık yakmaktır. Azarlamak ise yanan ya da yanabilecek durumda olan bu ışığı söndürmek, onun duygu, düşünce evrenini karanlığa boğmaktır. Çocuğunu azarlamaya alıştırmadan büyütmeyi başarabilen annebabalar gerçekten büyük, saygıdeğer eğiticilerdir.Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?   "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz? They have lived in İstanbul - - - - 2001. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.( ) Kuvvet, hareket eden bir cismi durdurabilir.( ) Mıknatıs bütün cisimleri çeker.( ) Alkol kullanan kişilerde zamanla geçici bilinç kaybı olabilir.( ) Katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesinde sakınca yoktur.( ) Bazı yağlar hayvanlardan bazıları ise bitkilerden elde edilir. • İnsanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olaylar anlatılır.• Ele alınan olayın ayrıntısına girilmez.• Olay ve durum olmak üzere iki türü vardır.Bu parçada özellikleri verilen edebî metin aşağıdakilerden hangisidir? Sadece sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir