S:1

Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?

Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 78 – 40 = 3838 – 9 = 29şeklinde zihinden yapılan ifadenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Ameli-Fıkhi mezheplerde bir meselenin çözümünde başvurulan “İcma”kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? • Glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinlerin sentezlenmesini  sağlar.• Bitkilerde ara lamel oluşumunu sağlar.• Sindirim enzimi taşıyan lizozomu  oluşturur.Özellikleri verilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir? Terry : What’s your favourite lesson?Dave : English, because - - - -. “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”Atatürk bu sözü ile tarihi olayların değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?   Bir dağcı grubu 8603 m yüksekliğindeki bir dağa 1. gün 1808 m, 2. gün 2178 m tırmandı. Dağcı grubun tırmanması gereken kaç m yolu kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Kimyasal maddelerin su kirliliğine etkileri hakkında öğrencilerinde farkındalık oluşturmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha kalıcı öğrenme sağlar? 42  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi kültür içerisinde yer almamaktadır? En az 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 57 olan bir kümenin en çok5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Hanif olan kimseler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Can your mother  speak   English?  Cevabı olamaz?  Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz? Abbasiler döneminde Müslümanlar, Hintlilerden matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yeniden düzenleyip kullandılar. Ayrıca coğrafya, tıp, eczacılık alanlarında önemli bilgiler edindiler.Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali ile Hz. Aişe taraftarları arasında olmuştur? Usulüne uygun olarak abdest almakta olan bir kişi kollarını yıkadıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapar? Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir? 7634 sayısında 6 ve 3 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? Bir sınıf mevcudu 38’dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? Aşagıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıktaki dini bir töreni ifade eder? Aşağıdaki mesleklerin hangisinde el becerilerinin iyi olması insan hayatı için daha çok önem taşır? Savcılar ve hakimler hangi bakanlığa bağlıdır? 10-15-.....-25-30-35 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? ”Güzel” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?   “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.” (En’âm suresi, 160. ayet) Bu ayette verilen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  1.  Yaşadığı olayları bir türlü sindiremedi.2.  Sabah uzun bir süre otobüs gelmedi.3.  Sözcükleri alfabetik sıraya göre dizdi.4.  Kuru, heyecansız bir hayattan bıkmıştı.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi dürüst insana yakışan bir davranıştır? Meşhur kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ay’ın geometrik şekli neye benzer? Halat çekmece oynayan çocuklar karşı taraftaki arkadaşlarını çekiyorlar. Çizgiyi geçen grup oyunu kaybedecektir. Her iki gruptaki çocukların yeri değişmediğine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir