S:1

Bir basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "0" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Peygamber Efendimiz’in katıldığı savaşlara …………, katılmadığı savaşlara da………..… denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1.Elektrik2.Rüzgar3.SuYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri evimizde kullandığımız kaynaklardan değildir? Lucy  :Tom looks very tired and he keeps shuttinghis eyes.Alexis  :That’s right, he - - - - . Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgen ve paralelkenarın ortak özelliğidir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi güvenliği sağlamak için insanlara yardımcı olur? Turkey is - - - - crowded than China. Aşağıdakilerin hangisinde “ne”sözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? Sinem  : You look sleepy today. Did you go to bed late last night?Sue   :Yes, - - - - and today is the deadline.Sinem : Oh, I see. Kalansız bir bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı  230 dur. Bölüm 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? Hangisi ülkemizde bireylerin sorunlar karşısında başvuracağı kurumlar arasında yer almaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi doğru hecelenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi rubai ve tuyuğ için ortak bir özellik değildir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde“kalem - kâğıt” arasındakine benzer bir ilişkivardır?  "Dört bin bir" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? “… De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?Doğrusu, ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”(Zümer suresi, 9. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? - Amerika’daki Amişler- Kenya’daki Pokotlar - Hip Hop - ArabeskVerilen örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? “Sizce mutluluk nedir ( )” diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktala- ma işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşımızın hangi davranışı bizi olumsuz etkiler? Maddi zorluk çeken öğrencilere destek amacıyla hangi sivil toplum kuruluşu kurulmuştur? Bir çiftçi tarlasından birinci yıl 3650 kg, ikinci yıl 1230 kg,  üçüncü yıl ise ilk iki yılın toplamı kadar buğday üretmiştir. Bu çiftçi üç yılda toplam kaç kg buğday üretmiştir? “Rabbena leke’l hamd” ne zaman söylenir? Deprem sonucu oluşan yer hareketlerini süreki kaydeden düzeneklere ne ad verilir? (I) Eleştiri, bir eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyan bir türdür. (II) Eleştirmen, eleştirisini yazarken sanatçıyı bir kenara koyarak esere yönelmeli, ön yargılarının kendisini etkilemesine izin vermemelidir. (III) Aksi hâlde eleştirmen, okuyucularını yanlış yönlendirmiş olur. (IV) Bu da eleştirmenin okurun gözünde saygınlığını yitirmesine yol açar. (V) Bundan dolayı eleştirmen, eseri merkeze alan bir yaklaşımla eleştirisini oluşturmalıdır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Fiziksel aktivite;I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Uzun kenarı 36 m, çevresi 128 m olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç m' dir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? Bir kasa domates 46 kilogramdır. Kasanın ağırlığı 4 kilogram olduğuna göre domateslerin ağırlığı kaç kilogramdır? Antarktika Fuji dağının özelliği hangisidir? 6 onluk, 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? Laktik asit fermantasyonu ile ilgili,I. İnsanın çizgili kas hücrelerinde oksijen yetersizliğinde gerçekleşebilir.II. Bu olay sırasında üretilen enerji miktarı oksijenli solunumda üretilen enerji miktarına göre daha azdır.III. Son ürün olarak açığa çıkan laktik asit kaslarda yorgunluğa sebep olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Kültüre ait aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz?  Şamran adı verilen kanalları yaparak tarımda sulamayı kolaylaştıran, inanışlarına göre ölülerini kaya mezarların içine koyan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre harcama yetkililerinin verdiği harcama talimatında aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgiler yer almaz? “Hiç kimse, el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? "Babam, akşamları eve erken gelir."cümlesinde eve gelen kişinin yerine hangi kelimeyi yazabiliriz?  I. Eserde adaleti, aklı saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylar sembolik olarak anlatılmaktadır.II. “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eserde ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmıştır.III. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olan eser aynı zamanda dilbilgisi bilgileri ve dönemin kültürü ile ilgili bilgi edinmemizi sağlamaktadır.IV. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi işlenerek öğretici bir üslupla erdemli ve ahlaklı insan olmanın yolları anlatılmış ve tasavvufi anlayışın ilk adımları atılmıştır.Aşağıdaki eserlerden hangisi numaralanmış açıklamalardan birine ait değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir