S:1

Bir basamaklı çift sayılar hangi şıkta verilmiştir?

Bir basamaklı çift sayılar hangi şıkta verilmiştir? sorunun cevabı "0-2-4-6-8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
”Ey iman edenler! İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.Bu bilgiden Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? Aşağıdakilerin hangisinde “sıcak” sözcüğü “içten, samimi” anlamında kullanılmıştır?                         Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşlarından hangisi doğayı ve çevreyi korumak için çalışmaz? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği şeylerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı vardır? 3071 kanuna göre inceleme ve  karara bağlamanın esas ve usulleri TBMM .......'de gösterilir Kapalı sabit hacimli bir kapta bir miktar N2 gazı –73°C sıcaklıkta 320 mm Hg basınç yapmaktadır.Gazın sıcaklığı 400°C artırılırsa basıncı kaç mmHg olur? “Emel , çok becerikli bir öğrenciydi, elinden her iş gelirdi.”Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tercih etmek durumu” söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisinde varlıkların yerini belirten bir sıfat vardır? 1. Perdenin aralığından dışarı baktı.         2. Yüzüne vuran güneş, uykusunu açmaya yetmişti.3. Yatağın üzerinde otururken içeri sızan güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı.4. Dışarıda oynayan kardeşine el salladı.    5. Yerinden kalktı ve camın önüne gitti.Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istediğimizde sıralama nasıl olacaktır? “Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ………………… (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük.” Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?  (-10) – (-5) işleminin sonucu kaçtır? I. Temel (esansiyel) yağ asidiII. GlikozIII. GlikojenIV. YağYukarıda verilenlerden hangileri hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilir? Bir gömleğin matrahı 50 TL dir. Gömleğin KDV oranı % 18 olduğuna göre KDV tutarı kaç TL dir? Hangisi,  kendisine kitap gönderilen paygamberlerden değildir ? Aşağıdakilerden hangisi “Yalnız taş duvar olmaz.” atasözüyle aynı anlamdadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “deyim” vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük ya- ratan nedenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir? Aşağıdaki cümledeki özel isim hangisidir?Merdivenin altında yatan bizim Pamuk’muş. I- Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü.II- Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu.III- Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk.IV- Merakla arkama baktım.Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi cümle içerisinde mutlaka büyük harfle başlar? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmamız gerektiğini anlatır? Hz.Muhammed adı anılınca aşağıdakilerden hangisini söylemeliyiz? --- ______ is he?--- He is my cousin.Yukarıdaki diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?   Birinci Dünya Savaşının nedenlerini genel ve özel nedenler olarak ikiye ayırabiliriz. Aşağıdaki nedenlerden hangisi savaşın genel nedenlerindendir?   Ctrl + X kısayolunun görevi nedir? Yeni Türk Devletinin ilk meclisi nerede, ne zaman açılmıştır? Yüce Allah’ın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allah’a ibadet etmektir.Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?  Bir öğretmenin, ders planı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurması gerekli değildir?   “Yalnızlık bir yağmura benzer       Yükselir akşamlara denizlerden;       Uzak, ıssız ovalardan eser,       Akar gider göklere, her zaman göklerdedir.” Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   Bir kenarının uzunluğu 120 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Osmanlı devleti kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz? Verdiğim kitabı iki günde okuyuverdi”Yukarıdaki cümlenin yüklemi,  aşağıdakilerden hangisine uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir