S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı çift sayıdır?

Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı çift sayıdır? sorunun cevabı "76" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Dili Türkçedir.Yukarıda verilen maddeler TC. Anayasasında kaçıncı sırada yer alırlar? 3 saat 5 dakika kaç dakikadır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren zorunlu hâller hariç en geç kaç gün içinde verir? Aşağıdakilerden hangileri yarı saydam maddeler için doğrudur?I.    Işığın tamamını geçirirlerII.   Buzlu cam örnek verilebilir.III.  Yarı saydam maddeler opak adını alır. • Gözümüzle göremeyiz ama hissederiz. • Kara ve su katmanı ile temas hâlindedir. Yukarıda verilen bilgiler hangi katmana aittir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin tek başına anlamı vardır? Reichenbach’e göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Bilgisayarımızda Movie Maker programını nereden açarız?   Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? 13 kişilik bir sınıf listesinde Ayşe baştan dördüncü sıradadır. Ayşe ile Ali arasında 3 kişi  vardır.Buna göre Ali listede sondan kaçıncı sıradadır? Mezopotamya adı geçmişte hangi ırmaklar arasındaki bölge için kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimizden değildir? Okunuşu İki yüz milyon bin elli altı olan sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftlikte 125 kuzu, koyunlar ise kuzulardan 166 fazla olduğuna göre ikisinin toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde“kırılmak” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türle- rini araştıran felsefe dalı aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?  Ağaçtan 3 düzine ceviz toplayan Veli’ye 16 tane ceviz de babası verdi. Veli’nin toplam kaç cevizi oldu? Abdulmuttalib, Peygamberimize niçin “Muhammed” adını verdi? Bir okulda 578 öğrenci, 17 derslik var. Her derslikte ortalama kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden   hangisi   hak   kavramını tanımlar? Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   I.Bulunduğu kabın şeklini alır.    II.Belli bir hacmi vardır.      III. Akışkandır.Yukarıdaki özellikleri taşıyan madde aşağıdakilerden hangisi  olabilir ?  “Beslemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıda verilen göç olayı ve nedenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur?1-akarsu    2-göl        3-cami 4-ev5-ağaç       6-çöl        7-vadi   8-kilise Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? Doğu cephesindeki savaşı bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi kimin zamanında  gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?  • “Ben” yerine “biz” bilincini oluşturmak•  Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek•  Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmekYukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır? Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara yardım eden , Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara ne denir ? Ailede gelir ve giderlerin oluşturulduğu listeye ne denir?  Akarsuyun bir noktasından, bir saniyede geçen su miktarına debi denir.Buna göre bir akarsuyun debisi üzerinde şağıdakilerden hangisi etkili değildir? 50 ÷ B = 5 x 2 eşitliğinde B yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen; I. Duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi.II. Suyun musluğun ağzında damla şeklini alması.III. Cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması.olaylarından hangilerinde kohezyon (birbirini tutma) olayının etkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir