S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı çift sayıların toplamıdır?

Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı çift sayıların toplamıdır? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Duyu organlarımız kaç tanedir? Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir? I.Fındık          II. Ekmek      III. Fıstık      IV. Mısır        V.Tavuk          VI. ElmaYukarıda verilen besinlerden kaç tanesi yağ içerir?  Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? 5‘ in 5 katının 8 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “Sen” dilinin özelliklerindendir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Uçak havaalanından 5 ( ) 9 ( ) 2014 tarihindesaat 9 ( ) 30’da kalktı. Yolculuk için yanına kek ( )meyve suyu aldı.Yay ayraç ile belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Düşman yine öz yurduna el attı,Mezarından ata’n kılıç uzattı!Yürü, diyor, hakkı zulüm kanattı!Attilâ’nın oğlusun sen, unutmaBu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? I. RusyaII. İngiltereIII. AlmanyaIV. FransaYukarıda verilen ülkelerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir ? Bir sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı yeni anlama ‘‘mecaz anlam’’ denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. (Edilgen)II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. (Etken)III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız. (Edilgen)IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. (Edilgen)Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Bir yapıtta önce yazarın okuruna ileteceği önemli bir söz olmalıdır. Yazının kurulması, biçimi, temel sözden sonra gelir. Yazar ileteceği sözü en iyi biçimde anlatmalı ve belirtmelidir.Parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? 1 Kg Elma - 4 lira       1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira   1 Kg Çilek - 7 lira3 kilo çilek, 4 kilo elma alan Aslı kaç lira harcamıştır? (1) Balıklıgöl’de küçük, büyük bir sürü balık vardı.(2) Biraz yem alıp suya serptim.(3) Balıklar yem- lerin etrafında topak oldu.(4) Kardeşimle birlikte seyre daldık.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi 4 hecelidir?  –3, –5, +1, –10 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğum tarihidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır? 1789 Fransız Ulusal Meclisi tarafından kabuledilen İnsan Hakları Bildirgesi’nde “Özgürlük bireyin başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir.” olarak tanımlanmıştır.Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük sınırları içinde değildir? 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en azkaç tane çuval gereklidir? Devletin görevlerini; savunma güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre, Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba yazılan yazıya ne denir? Hangi cümlede sayılarla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudurSözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir? Anna : - - - -?Arda : By bus.  Türk ulusunun yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önemi gösteren en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? “……………….dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır.” aşağıdakilerdern hangisi gelirse doğru olur? “Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i …………………………..” (Hadisi Şerif)Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Türklerin İslamiyet’i kabul et- melerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçümünde kullanılan bir birim değildir? I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği  için organik bileşiktir. Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?  Dinimize göre namazı kılmak için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının % 2 fazlası 102’ye eşittir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir