S:1

Bir basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına örnektir? Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir? Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Bir bisikletli hiç durmaksızın yol aldığında 4 saatte 50km yol alabilmektedir. Bu bisikletli bir saatte kaç km yol alır? Elektron ilgisi ile ilgili; I. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerjidir.II. Aynı periyotta elektron ilgisi en fazla olan element 7A grubunda bulunur.III. Elektron ilgisi büyük olan elementin elektronegatifliği de genellikle büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Ay için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözüme kavuşmayan daha sonra tekrar görüşülen bir konudur?  “Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım.” Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız ara­sında yer alır?  Eski Yunan uygarlığında koloni hareketlerinin görülmesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:•   Yunan topraklarının dağlık olması nedeniyle tarıma uygun arazinin azlığı•   Nüfusun artması ve mevcut toprakların yetmemesi, bundan dolayı da denizaşırı ülkelerde yeni topraklar elde etme düşüncesiVerilen bilgilerde, Eski Yunan uygarlığını koloni faaliyetlerine yönlendiren hangi nedenlere değinilmiştir? Alfabemizde kaç tane ünsüz harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? Teakilifimilliye’nin uygulanabilirliğini güçlendirmek için alınan karar aşağıdakilerden hangisidir? Dünya genelinde markalaşmış büyük firmalar üretim merkezlerini Çin ve Hindistan gibi ülkelerin çevrelerinde kurmaktadırlar. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda seçeneklerin hangisinde aydınlatma araçlarının doğru sıralanışı verilmiştir? (–2)5 = ? işleminin değeri kaçtır? Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir.Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir? My friends are playing basketball in the basketball pitch ............ .  Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çekim ve yapım eki bir aradadır? Doğu Anadolu’da bulunan yurdumuzun en büyük gölü ……………… gölüdür. Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir? Altın bir küheylan gibi şahlanan dağlar,Gölgesi ta göklere vuran askerlerindir;Topların konuştuğu yalnız zaferlerindir.Yukarıdaki dizelerde hangi anlatım türleri bir arada kullanılmıştır? İnternet ortamını kullanırken hangi davranışı sergilersek etik kurallara uygun davranmış oluruz? Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin demokratik ilkelerle yönetilen bir ülkenin özellikleri arasında gösterilemez?   Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir? Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir?  Boğucu ve sıcak bir ağustos günüydü. Sahil, “İğne atsan yere düşmez.” derler ya, öyleydi.  Bu şirin ve büyük şehrin insanları da sanki işini gücünü bırakmış, serinlemek için plaja gelmişti.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini yaz mevsiminde tüketmek doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin sonuçlarından biri değildir? Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarkendikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından bulunması zor güçlü bir şifredir? I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? “Bu sene geçen seneye göre daha başarılısın.” cümlesinde başarılı olan kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, belirtisiz isim tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır. Dört arkadaş yirmişer dilim keki önlerindeki tabaklara paylaştırıyor.Tabaklara Nevin dörder, Leyla birer, Arda beşer, Hakan ikişer dilim kek koyuyor.Hangisi daha fazla tabak kullanmıştır? ‘‘ ………………… ’’ göre hava hoş, dışarı güzel. ’’ Bu cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakinerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir