S:1

Aşağıdakilerden hangisi rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayıdır?

Aşağıdakilerden hangisi rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en küçük tek sayıdır? sorunun cevabı "13" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü büyük meclislere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? 228 kg tuz 4 kilogramlık kutulara konuluyor. Kutuların her birini 8 liraya satan satıcı kaç lira kazanır? 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? Bu yazarımızın yazılarının pek çoğunda kelimelerin âdeta tartılarak yazıya yerleştirildiğini düşünürdüm. Ne bir eksik ne bir fazla… Bir kuyumcu titizliğiyle söylemek istediği lafı, sözü yeteri kadar sözcükle gönlümüze nakşetmesiyle edebiyatımızın gerçek ustalarından biri.Yukarıdaki parçada söz konusu yazarın yazılarının hangi yönü üzerinde durulmuştur? Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler doğru verilmiştir?  “ 9’dan 2 .............. , 7 kaldı.” tümcesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlıdır? (48 – 3) ÷ 3  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukluğunda bulunan teknolojik ürünlerden biridir? Yer kabuğunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir? 50 ÷ B = 5 x 2 eşitliğinde B yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanırken yapılmaması gereken bir davranıştır? İstanbul ‘u kuşatan ilk Türk Devleti hangisidir? I - - - - walking to taking the bus. Dünyadaki kıtaların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemine ait bir kanıt niteliği taşımaz? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir? 6 X 5Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklılıkların doğurduğu sonuçlar arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve İslam’ı kabul etmeyen Araplar arasında yaptığı “Medine Sözleşmesi” amaçlarından biri değildir?  75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir taksit kaç liradır?  (I) Aklını kontrol eden insan hareket ve davranışlarından etkilenmez. (II) Böyle       durumlara düşmemek için her şeyden önce ruhsal bakımdan dayanıklı olmamız     gerekir. ( III ) Hepimiz yaşam için zaman zaman savaş vermek zorundayız. (IV)   ruhsal sağlığa sahip olmanın yolu da aklımızı kontrol etmekten geçer. 8 V ) bu    savaşlar için gerekli silahlara sahip değilsek olaylar bizi dizlerimizin üzerine   getirebilir.     Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturan doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?   Satın aldığımız üründe bir sıkıntı çıktığında, gerekli düzeltmeler yapılmazsa hangi bakanlığa başvurabiliriz ? Sevinç” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı söz konusudur? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde tek harfli bir hece vardır? Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Bir hükümet kurulması fikrinin ortaya atıldığı ilk kongre hangisidir? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:That’s great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:It’s one token and one token costs £2. It’s cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.How much does a token cost? It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...Which one is true according to the text? Kurtuluş savaşında kaybettiğimiz tek savaş hangisidir? • Kuran-ı Kerim’de kendi adını taşıyan bir surevardır.• Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.• Kendisine rüya yorumlama özelliği verilmiştir.Hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? Osmanlı Devleti ilk defa fiilen hangi gelişmeyle ortadan kalkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir? “Tekliflerinizi bekliyorum.” cümlesinde “tekliflerinizi” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Ayhan iki haftada 28 kilo zayıflıyor. Şimdiki ağırlığı 85 kg olduğuna göre Ayhan en başta kaç kiloydu? “Açık” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir