S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayı değildir?

Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayı değildir? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılmış bir sözcük vardır? Dokuz yaşında bir oğlum var. Kendi başına zaman geçirmekten keyif alıyor. Bu da bana çalışacak zaman tanıyor. Ailem çalışmama saygı gösterip evde çalıştığım zamanlarda beni rahatsız etmiyor. Oğlumla birlikteyken ona yaptığım işleri anlatıyorum. Yaşam, doğa, sanat ve kültür hakkında konuşuyoruz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ‘‘Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer”atasözü, koşullanma yoluyla öğrenme ile ilgili hangi kavramabir örnek oluşturur? Menderesler içerisinde akış gösteren bir akarsu ve çevresinin özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Atalarımız Kurtuluş Savaş’ında hangi insani hak için mücadele etmişlerdir? Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır? Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenleyerek bölgenin Yunanistan’a bırakılmasına karşı mücadele etmiş cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin kişilik özelliklerinden bir değildir? Ülkemizi üç tarafı denizlerle çevrili diye tarif etmemize rağmen denizlere hep sırtımızı dönerek yaşamışız. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmakamacıyla çocuklarımıza denizdeki canlılar ve ekosistem hakkında daha çok bilgi  vermemiz gerekiyor.Bu parçada geçen altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  I. Ermeni DevletiII. Dış borçlarIII. KapitülasyonlarMustafa Kemal, Lozan Barış Görüşmelerine katılacak olan Türk heyetinden, yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz vermemelerini istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi suyu çekmez? Türkiye yaklaşık 36° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer almaktadır.Verilen bilgiden yaralanarak aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan hakların tamamına ne denir?  572° nin esas ölçüsü A ve 672° nin esas ölçüsü B’dir. Buna göre A+B kaç derecedir? 203 501 912 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? 600 ün % 40’ı kaçtır? “Ertesi gün, kente inerek kitabı aldım.” cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? 48 litre zeytinyağının 1/6‘ ini kullandık. Geriye kaç litre zeytin yağı kalmıştır? 603 501 112 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? “Bütün varını yoğunu Mekke’de bırakıp Medine’ye hicret eden Müslümanlara ……………………………., Medine’ye hicret eden Müslümanlara yardım eden Medineli yardımsever Müslümanlara ise ……………………….. denir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir? I-Taşınmaz mallarıII-Taşınır MallarıIII-AlacaklarıIV-Borçları657 sayılı Devlet  Memurları Kanununa  göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerineve velayetleri altındaki çocuklarına ait yukarıdakilerden hangileri hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler?  Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin kullanıldığı alanlar arasında yer alır?I. UlaşımII. GüvenlikIII. Sağlık        IV. Bankacılık  Aşağıdaki soru ve felsefi alan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? "Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığına aykırı hükümler bulunmaktadır? Ben Selçuklu sultanı Alp Aslan’ım. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım. Daha sonra komutanlarımı Anadolu’ya gönderdim. Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.Alp Aslan’ın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad yoktur ?     Mevsimler nasıl oluşur? • Burkancılığın önemli bir eseridir. (Uygurlar Buda’ya Burkan, Budizm’e de Burkancılık adını vermişlerdir.)• Eser, tercümeden çok, bir adaptasyondur. Yazar, birçok ilave yaparak eseri genişletmiştir.• Budizm’in esaslarını, felsefesini ve Buda’nın menkıbelerini anlatan bir eserdir. Yukarıda özellikleri verilen Destan Dönemi yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimlerine ne ad verilir? Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili hadislere örnek değildir?  “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır? Aşağıda doğal, yapay ve işlenmiş maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  9 litre kaç yarım litre eder? ① Toplumdaki bireylerin benzer özelliklerinin yanında bireysel farklılıkları da vardır.② Düşüncelerimiz, duygularımız bireysel farklılıktır.③ Parmak izimiz de bizi toplumdaki diğer bireylerden farklı kılan  özelliklerimizdendir.④ Bireysel farklılıklarımızdan biri de temel ihtiyaçlarımızdır.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?  54 326 sayısındaki onlar ve yüzler basamağının yerleri değişirse sayıda nasıl bir değişiklik olur?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir