S:1

"83" en yakın hangi onluğa yuvarlanır?

"83" en yakın hangi onluğa yuvarlanır? sorunun cevabı "8 onluk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
• Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? Akın, hikaye kitabının 27 sayfasını okumuştur. Cem ise Anıl’dan 12 sayfa fazla kitap okumuştur. Cem kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazının tanımıdır? Dik yokuştan yavaş yavaş inerken arabadaki müzik, sol tarafımızdaki ormanla uyum içindeydi. Arabanın açık camından girip bizi sarhoş eden çam kokusu gözlerime çocukluğumun kekremsi tadını bırakmıştıYukarıdaki paragrafta hangi duyuya seslenilmemiştir? Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “8888” sayısını hangi sayı ile toplarsak “10000” eder? Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? ’’Uçuyor rüzgar gibi altımdaki küheylan            Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil’’ Bu dizedeki altı çizili eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?   47234576 doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. TaşII.Oyun hamuruIII.DemirYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri serttir? Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere saf madde denir.Aşağıdakilerden hangisi, saf madde değildir? “Rahman” ve “Rahim” Allah’ın hangi özelliğini anlatan adlardır? Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise cümlenin başına (D), yanlış ise (Y) yazınız.(      )   Sorunlarımıza barışçıl ve hukuki yönden çözüm aramak için mahkemelere başvururuz.(      )  Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.(      )  Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi eğitim hakkını kullanmıştır.(      )   Yasalar önünde eşitliği sağlamak, devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biridir.(      )   Birlikte yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Edebiyatımızın ilk gerçekçi hikâye ve romancılarındandır. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar gibi eserleri bulunur ve birçok farklı türde eser verir.Bu parçada sözü edilen servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıvıdır? Hangisi burnumuzun görevlerindendir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Yasalar hazırlanmasının amacı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur? “ Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. ” atasözünün öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 120 dakika kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan yiyeceklerden bir olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu  değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür (cins) adıdır? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? 20’den başlayarak geri doğru dörder sayarsak 3. sayı kaç olur? “2 ay + 3 hafta + 13 gün” toplam kaç gün eder?(Bir ayı 30 gün olarak düşününüz.) Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı”olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü şair Firdevsi, yazdığı “Şehname” adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur? Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıda verilen yenilik ve yeniliğin yapıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iç temizlikle ilgili değildir? Cumhuriyet döneminde;*Bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması*Medreselerin kapatılması*İlk ve ortaöğretimde okutulacak derslerin müfredatının belirlenmesi ve aykırı eğitim yapan okulların kapatılmasıçalışmalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?  Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu nerede faaliyet göstermiştir? Karanfilsin bahar gelir açarsın, Her tarafa güzel koku saçarsın, Bülbül gibi gül dalına uçarsın, Ağrımasın senin başın belalım.Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ekonomik değeri olan kayaçlara .......... denir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir