S:1

Aşağıdakilerden hangisi 5 onluğa daha yakındır?

Aşağıdakilerden hangisi 5 onluğa daha yakındır? sorunun cevabı "48" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İsteklerimizin yerine getirilmesi neye bağlıdır? “Bin bilsen de bir .......... danış.” atasözünü en anlamlı şekilde tamamlayan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güzel bir cümlede öncelikle olması gereken niteliklerden değildir? Avrupa kaynaklarında “Tanrı’nın kırbacı” olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki temalardan hangisi zihniyet açısından halk şiirinde görülmez? (I) Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır, derler. (II) Bununla birlikte yaz,bazı yönleriyle diğer mevsimlere göre daha güzeldir. (III) Çünkü yazın, hem doğa hm de insanlar iyice güzelleşir.(IV) Hele de kış mevsimiyle kıyaslanınca.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?  Özge: ........... the frog green?Emel: Yes, it ......... . Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? “Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.”“Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.”                                                        Hacı Bektaş VeliHacı Bektaş Veli’nin bu sözlerini benimsemiş olan bir kişiden, aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş hayali toplumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’dan hiçbir şekilde göç edilmeyecek” kararını almakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?   Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olur? Aldığı ayakkabı için %18 KDV olarak 27 ₺ ödeyen  Ayşe, ayakkabı için ne kadar ödemiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “En büyük hayalim çok çalışıp öğretmen olmaktır.” cümlesinde hangi sözcük ön addır? Aşağıdakilerden internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır? Pembe, koşulsuz sevmek ve sevgiyi büyütmek demektir. Bu renk, sevgiyi ve merhameti temsil eder. Kırmızı ve beyazın birleşimi olan pembe, kırmızının hareketliliğini içermektedir. Baktıkça insanı rahatlatan ve enerjisini tazeleyen pembe, olumlu bir renktir.Bu metinde "pembe  renk"  ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? Bir sınıf mevcudu 38’dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? İlk kez 1980 yılında biyoteknoloji yoluyla insülin hormonu üretilmiştir. Önceleri domuz ve koyundan elde edilen insülin, insanlarda alerjik tepkilere yol açarken aynı zamanda maliyeti de yüksekti. Günümüzde gen aktarımı ile E.coli bakterilerine insan insülin hormonu geni aktarılmış ve insülin üretimi gerçekleştirilmiştir.Bu yöntemden yararlanılarak,I. İnterferonII. AntibiyotikIII. Büyüme hormonuverilenlerden hangilerinin üretimi de yapılabilir? Penisilin antibiyotiği aşağıdakilerden hangisinde oluşur? Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Sallanmakta olan bir salıncak hangi hareketleri yapar? • Azat edilen kölelere verilen isimdir.•  Köy ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara denir.•  Çöl ve vahalarda göçebe hayat yaşayan Araplar için kullanılır.Bu tanımlara göre hakkında bilgi verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Andy : What do you do after school?Mike : - - - -.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin yapısı diğerlerinden farklıdır?              6/12' si 60 olan sayının tamamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sert maddeye örnektir? Aşağıdaki kararlardan hangisi hem Erzurum hem de Sivas Kongresinde vardır?  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilçe idare kurulları kararları aleyhine itirazlar nereye yapılır?  Kızlar 12 kişi, erkekler ise kızlardan 9 fazladır. Sınıf mevcudu kaç kişidir? Aşağıdakilerden hangisinde canlı sayısı diğerlerinden daha az bulunur? 3 saat 5 dakika, 2 saatten ne kadar fazladır? Aşağıdaki beyliklerden hangisini Osmanlı Devletine katılmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuştur? Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?    Nasrettin Hoca bir davete katılmış. Üstündeki elbise biraz eskiymiş. Kimse Hoca ile ilgilenmemiş. Herkes kendi keyfindeymiş. Hoca kalkmış gitmiş evine. Giymiş yeni elbiselerini. Üstüne de kürkünü giymiş. Hoca tekrar davete gelmiş. Hocayı gören herkes bir hoşbeş, bir iltifat. Hoca oturmuş sofraya uzatmış kürkünün ucunu: “……….. …………. ……….. “ demiş.Fıkranın son bölümünü tamamlayacak en uygun cümle hangisidir? Hava sıcaklığını ölçen araçlara .......................denir.Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir