S:1

83-37-72-27
Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak, baştan 3. sayı hangisi olur?

83-37-72-27Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak, baştan 3. sayı hangisi olur? sorunun cevabı "37" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989’da kabul edilen ve çocuk haklarının korunmasını amaçlayan sözleşme hangisidir?  Bir tanesi 250 mL olan ilaçlardan günde 8 tane satan bir eczane 5 günde kaç litre ilaç satar? “mi” soru edatı kendinden önceki kelimeye birleşmez ama kendinden sonraki eke birleşir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han­gisinde “mi” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır? “Muhammed, Allah’ın elçisidir. Ve onunla birlikte olanlar da kâfirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.” (Fetih suresi, 29.ayet)Bu ayette müminlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinden hangisi daha uzundur? Kıpçak beylerinden Aybeg tarafından 1250 yılında Mısır’da kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? "Emek vermeden sonuç alınmaz.'' anlamına gelen atasözü hangisidir? Davranış  – duygu eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır ? Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır? Babam işten saat 18.15’ te çıkmış. Babam 35 dakika sonra eve geldi. Babam eve saat kaçta geldi? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumluyaklaşmalı ve nazik davranmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engeller? 12m4 beş basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, m rakamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Elektrikle çalışan aletlerde, elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisine dönüştürülemez?  3 fazlası 5 olan sayının 56 fazlası kaçtır? III+IV+V+VI işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ‘’sert’’ sözcüğünün zıt anlamlısı vardır? Sorun yaşayan iki kişinin araya üçüncü kişi girmeksizin yüz yüze konuşarak sorunları çözme yöntemine ne denilmektedir? Aşağıda verilen durumların hangisinden sonra gusül abdesti almak şart değildir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. DonmaII.KaynamaIII.BuharlaşmaYukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken su dışarıdan ısı alır? Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin yalan söylenebileceğini ifade ettiği durumlardan biri değildir? İslam tarihinde ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojik uygulamalara örnek olarak gösterilen;I. boya tabancaları,II. baca temizleme fırçaları,III. fotokopi makineleriaraç ve gereçlerinden hangilerinde elektriklenmeden yararlanılabilir? Kenarlarından biri 8 m, diğeri 15 m olan üçgen bir arazinin çevresi 49 m ise üçüncü kenarının uzunluğu kaç metredir? Adam hastanenin bekleme odasına girdi. Odada tek başına oturan çocuğa dikkatlice baktı. Çocuk, odada arkasına yaslanmış oturuyordu. Yavaşça ona yaklaştı. Çocuk üşümüş, korkmuş görünüyordu. Yanına oturdu ve elini çocuğun omzuna koydu.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur? İnternetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Akdamar Kilisesi hangi ilimizdedir? I- IsıtmaII- Tuz derişimiIII- Yüksek basınçYukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur? - - - - men are the oldest workers of the company. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre kaç tane Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir?  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?  Denklemi y = 10 olan doğrunun y eksenini kestiği noktadan, eğimi 2 olan bir başka doğru geçmektedir. Bu doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? “Pasif” kelimesinin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi “Müslüman’ın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak,aksıran kimseye elhamdülillah derse yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) demek, davete icabet etmek,hastayı ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak” hadisinden çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Diyafram kasının görevi nedir? 26 kişilik bir turist kafilesi ziyaret edecekleri yerler için her biri 5 kişilik yolcu alabilen taksi kiralayacaklardır. Bu turist kafilesi için en az kaç adet taksi gereklidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir