S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 55 ten büyüktür?

Aşağıdaki sayılardan hangisi 55 ten büyüktür? sorunun cevabı "5 onluk + 8 birlik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?   aşağıdakilerden hangisi tarihi eserlere örnek olarak gösterilebilir? Çay üzerindeki köprü yıkılmış. Bu cümlede “çay“ kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasarım alanlarından biridir? Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına ............................... denir.​Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına “mecazımürsel” denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazımürsel” vardır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardandır? Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz? 101 = - - - - .  Milli mücadele döneminde en uzun süre işgal altında kalan şehir hangisidir? Aşağıda verilen ifadeler doğru ise başına ‘‘D’’, yanlış ise ‘‘Y’’ yazınız. (....) Verem ve zatürre gibi hastalıklara yol açan mikroskobik canlılar zararlı bakterilerdir.(....)  Mikroskobik canlılar; sadece cansız ortamlarda yaşayabilirler.(....)  Bazı yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yaşar ve bizim için gerekli olan B ve K vitaminlerini üretir.(....)  Bakteriler, terliksi hayvan, amip ve kamçılı hayvan (öglena) mikroskobik canlılara örnek verilebilir  Hierapolis hangi ilimizdedir? ( 5 - 15 - 35 - 75 - 155 -  A  -  B  ) örüntüsünde  A  ve  B  yerine  gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır ? Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğollar,•Türkiye Selçuklu Devleti’nin sultanlarını ata- maya başladı.•Türkiye Selçuklu Devleti’ni yıllık vergiyebağladı.Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?  Peygamberimiz ’’ Kim iman ederek ve mükafatını sadece Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisi orucumuzun sevabını artıran bir davranış değildir? Hasan, elindeki 56 cevizi kendisi ve üç arkadaşı ile eşit şekilde paylaşmak istiyor. Her birine kaçar ceviz düşer? Aşağıdakilerden hangisi bir yurttaş olarak devlete karşı sorumluklarımızdan arasında yer almaz? “Ben çok güzel resim yapabilirim.” cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? 15 ’ten başlayarak ileri doğru beşerli sayarsak 6. sayı kaç olur? Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıpbuharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını  oluşturur? “ Milli Egemenlik “ kavramı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? ‘uzak-ırak’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Chasa : There is a party at Tony’s house tonight. Would you like to come with us?Trecia  : Well I don’t know. I will try to come if - - - -.Chasa : OK. It is Camel Street number 10 and it starts, at 8 p.m. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerinden değildir? Have you - - - - met a famous person? Taşıt yolunda bisiklet kullanabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir? “Işığın yanlış yer,miktar,yön ve yanlış zamanda kullanılmasına……………denir.”Yandaki cümle hangisi ile tamamlanmalıdır? “Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi. Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim!” dedi. Ay da batınca, “Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum” dedi. Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”(En’âm suresi, 76-79. ayetler) Bu ayetler aşağıdaki peygamberlerden hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de“nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Herhangi bir ulaşım aracının içinde seyahat eden kişiye ne denir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokula kayıtla ilgili okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan kaç aylık olanları velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir? Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay tarafından yazılmış bir romandır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sırasına göre ikinci sırada yer alır? “İmecelerde, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir.” cümlesine anlam bakımın- dan en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristikbitki örtüsü makilerdir.Makilerin yerini ormanların alabilmesi için bölgeninhangi mevsimde aldığı yağış miktarının artması gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur ? Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir