S:1

Aşağıdaki onluk ve birlikleri yazılan sayılardan hangisi en büyüktür?

Aşağıdaki onluk ve birlikleri yazılan sayılardan hangisi en büyüktür? sorunun cevabı "10 + 10 + 10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İspanyolca “Teşekkür ederim” hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla söylenmiştir? Denemeci, başka insanları ve başka gerçekleri anlatırken de hep kendindenhareket eder. Onun için “ben” sözünü çok kullanır. Dene-meci, üzerine binasını kurduğu hazır bilgileri tekrarlamaktan kaçınmak zorundadır. Bilgin, bilinmeyeni kesin yargılarla ortaya koyarken, denemeci bilinmeyenlerin dünyasında tered-dütlü hedefler göstermeye çalışır.Bu paragraftan, deneme hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?  3b = 243 olduğuna göre b sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Hi! I am Leo. I am a university student who is interested in doing extreme sports such as rafting, caving, hang gliding, kayaking etc. I also organise sports tours for university students every year as a hobby. The previous year we went to Ürgüp. There, we enjoyed a hot air balloon ride. Most of my friends found the scenery fascinating. Last year, we went to Fethiye and we tried rafting. It was really difficult and dangerous. I think I will organise a hang gliding tour to Antalya next year.They went to hot air balloon riding - - - - .  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Filistin’in Kudüs şehrinde bulunan Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksa’yı) hangi peygamber   inşa etmiştir?  Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizans’la ittifak yapması üzerine  İstanbul’u kuşatmıştır?  Aşağıda verilen enerji üretim tesislerinden hangisinin üretimi üzerinde iklim koşullarının etkisi diğerlerine göre daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "neden - sonuç" ilişkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?  Hangisinin bulunması günümüzdeki ulaşım ve otomotiv teknolojilerinin temelini  oluşturur?  Kurtuluş Savaşı’ nı sona erdiren muharebe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammed’i himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme yoktur? Hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller vardır.Buna göre bu moleküller ile ilgili;I. Zar yapısında miktarı ve dağılımı farklıdır.II. Hücre zarının özgüllüğü sağlanır.III. Mikroorganizmaların tanınmasını sağlar.verilenlerden hangileri doğrudur? Atatürk’ün, “Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın...” sözünü, aşağıdaki hangi millî güç unsuruyla ilişkilendirebiliriz? Bindiğimiz gemi beyaz bir martı gibi... Yolcular, kamaralar, koridorlar, salonlar, aynalar, çalışan kadınlar, kısacası herkes yüzümüze gülüyor. Yolcular da bindikleri gemi kadar mutlu. Bu ortamda yolculuk yapmak neşelendiriyor bizi. Günün yorgunluğunu atıyoruz böylece.Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Edebiyatımızdaki ilk makale kim tarafından hangi gazetede yayımlanmıştır? 2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır? Hey (  ) Ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Ülkemizde belirli aralıklarla nüfus sayımı yapılmaktadır.  Aşağıdakilerden hangisi, nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir?  Alt kısmında gaz yağının konulduğu bir haznesi vardır. Gaz haznesinden yukarıya doğru çıkan bir fitil bulunur. Fitil üst kısmından yanarak çevreyi aydınlatır. Ayrıca fitilin yanan kısmının boyu kısaltılıp uzatılarak ışık şiddeti ayarlanır. Elektrikli aydınlatma araçlarının bulunuşuna kadar çok yaygın bir şekilde kullanılan bu aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Abdulmuttalib, Peygamberimize niçin “Muhammed” adını verdi? 5x-4 cebirsel ifadeinde x=6 için değeri kaçtır? (1) Yine kış mevsiminde tipi başlamıştı ve göz gözü görmüyordu. (2) Ağrı Dağı’nın görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. (3) Bırakın küçükleri büyük tepeleri görmek bile çok zordu. (4) Bu yüzden avcılar, avlanmaktan vazgeçip evlerine dönüyorlardı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir kelimeye yer verilmiştir?  Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 3 yarım litre 5 çeyrek litre kaç ml eder? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ?  (1) Peribacaları, sel sularının killi toprağı aşındırmasıyla oluşur. (2) Sel suları toprağı yarar böylece tepelerine doğru sivrilen piramitler ortaya çıkar. (3) Türkiye’de Ürgüp yakınlarında bulunan peribacalarını görmeye yabancı turistler de gelmektedir. (4) Doğada az bulunan bu ilginç oluşumlar bence koruma altına alınmalıdır.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ekim ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde doğal olarak oluşmamıştır?    Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir