S:1

13 kişinin katıldığı bir koşu yarışında 3. ile sonuncu arasında kaç kişi vardır?

13 kişinin katıldığı bir koşu yarışında 3. ile sonuncu arasında kaç kişi vardır? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Rakamları farkılı 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır? Cumhurbaşkanının resmî veya çalışma ziyareti kapsamında yurt dışına çıkışlarında, havalimanı yabancı konuklar şeref salonunda yapılan uğurlama törenlerinde aşağıdaki Devlet görevlilerinden hangisinin bulunma zorunluluğu yoktur? Osmanlı Devleti’nde devlet işleri Divanıhümayun adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divanda devlet işleriyle ilgili alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına divan üyelerinden Şeyhülislam karar verirdi.Bu bilgilere göre Osmanlı devlet yönetimiyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Biz, arkadaşlarla bazen evimizin yakınındaki parka gideriz. Parkta gür yapraklı, yemyeşil ağaçlar vardır. Parkın ortasındaki gölcükte kırmızılı mavili balıklar, bembeyaz kuğular, küçük ve sevimli ördekler dolaşır. Gölün kenarında üzerine mis kokulu hanımelleri dolanmış, tahtadan çardak- lar bulunuyor.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz? Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır?  Hz. Muhammed (sav.), Bedir savaşında esir alınan müşriklerden okuma-yazma bilenleri on Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.Bu durum Peygamberimizin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisinde bağdaşıklık ilkesine uyulmamıştır? Hangi cümlede zamir yoktur? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerininnedenlerinden biri değildir? “Nitelikli eleman aranıyor” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir? Aşkın âşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seniBu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 12 topun 3 tanesi patladı. Kaç sağlam top kalmıştır? "Herkes vardı, ancak birkaçını tanıyabildim." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin türü nedir? Kur’an-ı  Kerim’i  baştan  sona  ezberleyen  kişilere  ne  denir.? Alfabemizdeki harflerle ilgili hangi bilgi hatalıdır? Türkçe, yapı ve köken bakımından hangi dil grubuna dahildir?  Karahanlı dönemi şairlerinden biridir. 12.yüzyıl sonu ile 13.yüzyıl başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l  Hak ayık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiştir.Bu parçada  tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Sean likes playing the guitar, Carl likes playing it, - - - -. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerdendir? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, idareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini, talebin kendilerine ulaşmasından itibaren ne kadarlık bir süre içinde yerine getirmelidirler?  You have got a cat. It is ___________cat. I can’t see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. Bir yarışta üçüncünün önündeki kaçıncı olur?  Which is a winter month? • 699 yılında Kufe’de doğmuştur.•   Fıkh-ı Ekber en meşhur eseridir.•   Türklerde İslam anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Her akşam işten çıkınca vapura binerdim. Vapurdan inen insanları izlemeyi çok severdim. Özellikle benim dikkatimi çekenleri... Bazen benim ilgimi çeken, beni şaşırtan, meraklandıran hiç kimse inmezdi vapurdan. Aslında böyle günler, moralimin bozuk olduğu günlerdi. O gün de öyle bir gündü. Bu yüzden de vapurdan inen insanlara göz ucuyla bakıyordum. Hiçbiri bana ilginç gelmemişti. Hepsi asık suratlı, yorgun insanlardı.Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır? Allahın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne denir?  4 düzine kalemin 4 destesini satan kırtasiyecinin elinde kaç kalem kalır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? 140 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Okulların yaygınlaşması ve muallimlere maaş bağlanması aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Olumlu iletişimin ilk basamağı hangisidir? Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlaç olarak kullanılmıştır?   Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;•   II. Kılıç Arslan Danişmentlilere,•   I. Alâeddin Keykubat Mengüceklilereson vermiştir.Selçuklu sultanları bu faaliyetleriyle, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamışlardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir