S:1

Türkiye'nin matematiksel konumu aşağıdaki hangi şıkta doğru gösterilmiştir?

Türkiye'nin matematiksel konumu aşağıdaki hangi şıkta doğru gösterilmiştir? sorunun cevabı "26-45 doğu meridyeni - 36- 42 kuzey paralelleri " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• Meclis araştırması,• Genel görüşme,• Gensoru,• Meclis soruşturması,Verilen idare üzerinde denetim yolları, aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir? Bir ekmeğin yarısı, yüzde ile nasıl ifade edilir? Hangi cümlede altı çizili kelime zamir olarak kullanılmıştır? Hangi cümledeki eylem farklı bir zamanda gerçekleşmiştir? Evlerimizi dere yataklarına yaptık.Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik.Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık.Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? Teyzemizin annesi bizim neyimiz olur? Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? 4 kg kaç g' dır? Kişisel bakımımızı yaparken hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki sözlü ve yazılı anlatım karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Bu bahar havası, bu bahçe, Havuzda su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, Zıpzıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim; Hiç bitmese horoz şekerim! Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?  Hz. Ali’nin Hz. Hasan’a ÖğüdüOğulcuğum! Ahmakla arkadaş olma! Çünkü sana fayda yerine zarar verir....Yalancıyla arkadaş olma! Çünkü yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakınıda uzak gösterir.Hz. Ali’nin ‘‘yalancı serap gibidir; sana uzağı yakın, yakını da uzak gösterir. ‘‘ ifadeleri ile yalancının bir özelliği olarak bildirdiği  ve İslam’ın yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi üç hecelidir? Aşağıdaki toplam işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır? Otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşumGökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum                                       Necip Fazıl KısakürekAşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Peygamberimize “ Muhammedü’l - Emin “ lakabının verilmesinin temel sebebi nedir?  Atatürk’ün bilimsel çalışmalarda kullanılmasını istediği dil, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklılık söz konusudur? Yurdumuzun  batısındaki denizin adı nedir ? Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir? Sabaha karşı Plevne civarından geçiyorduk. Plevne Ovası’nı görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı bile kalmayan zavallı babamın ruhunu biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! Yüksek ve zengin ekinleri okşayan gece rüzgârı madde ve hakikat gibi insafsız- dedi ki: “Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor.” Şimdi ufk-ı şarkî kızarıyor, kızarıyordu. Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al olmuştu: Bir ruh-ı şehid için bu ufk-ı sabah ne güzel kefendi: Baba, seni bu ağustos ayının son seherinde Plevne ufkunun bu geniş, kanlı mendili içinde kokladım.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? slam dünyasının ilk iç savaşı olarak bilinen, Hz. Ayşe ve taraftarlarının yenik düşerek Hz. Ali’ye biat ettikleri gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir? Elektronik bir ürünün fiyatında önce %10 daha sonra indirimli fiyat üzerinden %20 indirim yapılmıştır. Bu ürüne uygulanan toplam indirim ne kadardır? Haluk’un ninesinin yaşı Haluk’un yaşının 4 katıdır. Haluk ile ninesinin yaşları toplamı 85 olduğuna göre, Haluk’un ninesi kaç yaşındadır? Varlığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını, maddenin var olmak için düşünceye ihtiyacı olmadığını savunan felsefe akımı hangisidir? Allah’a kulluk etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için yaptığımız her türlü iş ve davranışa …………………………………………….. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geşmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olayları, insanları ve toplumu gerçekçi açıdan yansıtan roman türüdür?  Benim işim beklentilerimi gerçeklere uydurmaktır, gerçeklerin beklentilerime uygunluğunu sağlamak değil.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu kime götürmüştür?  Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi gelişim görevlerinden biri değildir? Tüm  peygamberlerin   ortak  mesajı  olan “  TEVHİD “  ne    anlama   gelmektedir? 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal’in gerçekleştirmek istediği asıl amaç hangisidir?   *Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek* Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak* Görevle ilgili olduğu konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak* Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemekYukarıda yer alan cezalara uygulanacak fiil ve halleri işleyenlere sırasıyla hangi cezalar uygulanır? Sultan Ahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapılardan biridir. Bu külliye; bir cami, medreseler, hünkâr kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır.Buna göre Sultan Ahmet Külliyesi’nin aşağıda verilen alanlardan hangisinde bir işleve sahip olduğu söylenemez? "Gökkuşağı yedi renkten oluşmuştur." cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudilik’e ait görüşlerden biridir? Aşağıdaki sanatçıların hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser verenler arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir