S:1

Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız?

Bir yerin mutlak konumunu belirlemek için aşağıdakilerden hangilerini kullanırız? sorunun cevabı "Yükselti ve meridyenleri " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının da nesli tehlike altındadır. Kutuplardaki iklim değişikliği buzların erimesine sebep olmaktadır. Buzların erimesi de kutup ayılarının yaşam ortamının zarar görmesi anlamına gelmektedir.Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki türlerden hangileri mesnevi türünün günümüz edebiyatındaki karşılığıdır? “Portakal yer misin?”      Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Peygamber’in aşağıdaki yakınlarından hangisi diğerlerinden sonra ölmüştür? Bilgisayarın elle tutulup gözle görülebilen parçalarına ne denir? *Sigara içmek*Tozlu ortamlarda bulunmak*Sağlıksız, pis kokulu ortamlarda bulunmakYukarıda verilenler hangi organa özellikle zarar verir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz? o Hiçbir okuyan cahil değildir.o Bazı insanlar cahildir.o O hâlde, ...........................Yukarıda verilen kıyastan zorunlu olarak çıkan sonuç önermesi hangisidir? I would help poor people If - - - - . " Gömlek kazak pantolon şort ve terlik aldım. " Cümlede kaç tane virgül kullanılmalıdır? Aşağıdaki kurban türlerinden hangisinin etinden kurban sahibi yiyemez?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür olarak farklıdır? Nasihat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarakNe her akşam içinde bir yara göz göz açarNe efkâr basar seni akşamları ansızınNe uykuların kaçarBu dörtlükte aşağıdakilerin hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? Aşağıdaki adlardan hangisi "yalın" durumdadır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime al- dığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi cap-look tuşununun görevidir? Bir bakkal birinci gün 240 ekmek, ikinci gün ise birinci gün sattığı ekmeklerden 15 tane fazla sattı. Bakkal 2 günde toplam kaç ekmek satmıştır? Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklardan hangisi tarıma en fazla önem vermiştir? Yaser’in 7 lirası vardır. 5 lira amcası verdi.Buna göre; Yaser’in parasının yarısı kaç lira eder? Ailemizin, belli bir dönem için gelir ve giderlerini gösteren listeye ne denir? 442 sayılı il idaresi kanununa göre, tayinleri merkeze ait memurlara acele hallerde valiler kaç güne kadar izin verirler? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(.…) Ağırlık, Dünya’nın üzerindeki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.(.…) Kütle cismin bulunduğu yere göre değişir.(.…) Ağırlık birimi kilogramdır.(.…) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?  Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (sav) anne ve baba adları hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir? Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır? Osmanlı Devleti, Hindistan’da Gucerat ve Kaliküt’teki Müslümanların yardım isteği üzerine donanmasını, aşağıdaki hangi sadrazamının komutasında onlara göndermiştir? İsteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı ifade ederken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasınamüsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? Aşağıdakilerden hangisi farz değildir? Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç yoktur? Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? “Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: ‘Benden başka hiçbir ilâh yoktur. Bana kulluk edin’ diye vahyetmiş olmayalım.” (Enbiya suresi, 25. ayet)Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ? “ Karla kapanan yolu açtı.” cümlesindeki “açmak” kelimesinin kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir