S:1

. konum bir yerin okyanus, deniz, komşu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakılarak belirtilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

. konum bir yerin okyanus, deniz, komşu ülkeler, yer altı ve yer üstü kaynaklarına bakılarak belirtilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "mutlak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
"Örmek" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Sağlıklı bir yaşam için günde kaç öğün beslenmeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? 300 - 198 < A  eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Hz. Muhammed’i (sav.) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölgedeki bitki, hayvan ve diğer canlı türlerinin tümü biyoçeşitlilik olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemde biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili bağlaçlardan hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?  Yaygın Eğitim ve Öğretim ile Açık Öğretim hizmetlerini yürüten müdürlük / birim hangisidir? Japonya’da pirinç üretimi çokyapılmaktadır.Bu durum oradaki çocukların aşağıdakilerden hangisini etkiler?  Güneş ışınları Ekvator’a yalnızca 21 Mart’ta ve 23 Eylül’de tarihlerinde 90°’lik açı ile düşer.Güneş ışınların Ekvator’a yıl boyunca dik açıyla gelmesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?  Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Türk - İslam mimarisinde görülen;I. DarüşşifalarII. KervansaraylarIII. Medreselergibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? “On üç tam yüzde bir” ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir? Algoritmaların akışında yapılacak olan eylemi, işlemi belirtmek için kullanılan sembol hangisidir? Giray bir ayda 11035 soru ; Ayşe ise 9713 soru çözmektedir.Giray, Ayşe’den kaç soru fazla çözmüştür? İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden (göç) müslümanlara ne ad verilir? Soluk alma olayı sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? “78037” Verilen doğal sayı seçeneklerdeki doğal sayıların hangisinden büyüktür? Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır.Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin depremden en az zararla çıkmada bir etkisi yoktur? “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde , bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti, rengi, dili, dininden dolayı ayırımcılık yapılmaması öngörülmüştür.” Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir? "Ben, Ayşe ve Tarık, bu akşam size geleceğiz." cümlesinde adın yerini tutan kaç kelime vardır? 1 L benzin ile 10 km yol alan bir otomobil 30 L ile kaç km yol alır?  Bir ev hanımı kilogramı 6 TL olan fasülye, 3 TL olan havuç ve litresi 8 TL olan sirkeyi karıştırarak turşu yapacak ve tanesini 1 TL’den aldığı kavanozlara doldurup satacaktır.2 kg fasülye, 4 kg havuç ve 1 litre sirkeyi karıştırıp 8 kavanoz turşu yaptığına ve kavanozunu 20 TL’den sattığına göre ev bütçesine kaç lira katkı sağlamış olur? Pusulanın renkli ucu daima hangi yönü gösterir? “ saygılar ” sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Resul ve Nebi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Türk Kurtuluş Savaşı  hem tam bağımsızlığı  hem de ulusal egemenliği  gerçekleştirmek amacıyla  yapılmıştır. TBMM’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangi ikisi yukarıdaki bilgiyi doğrular?       Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi araştırırken yararlanabileceğimiz kaynaklardan değildir? 0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? r. Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar?  Aşağıdaki ovalarımızdan hangisinin ortalama yükseltisi daha fazladır?  180 sayısının kaç tane asal 8. çarpanı vardır? “... Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”(Enfâl suresi, 75. ayet)Bu ayetteki altı çizili kelime Allah’ın güzelisimlerinden hangisinin anlamıdır? 9 onluk 4 birliği sayısı hangi onluğa yuvarlanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir