S:1

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(..) Ülkemizde nüfus her yere eşit şekilde dağılmıştır.
(..) Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde genellikle nüfus fazladır.
(..) Eskimolar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar.
(..) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde insanlar genellikle kalın kıyafetler giyerler.

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(..) Ülkemizde nüfus her yere eşit şekilde dağılmıştır.(..) Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde genellikle nüfus fazladır.(..) Eskimolar, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sağlarlar.(..) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde insanlar genellikle kalın kıyafetler giyerler. sorunun cevabı "YDDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlenin “passive” (edilgen) halini işaretleyiniz.“She will paint the walls.” Sıla : ...................................?Onur : Ten apples.  Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili mercilerin, ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması hâlinde takip edecekleri usul aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi zekâ türlerine ilişkin kategori ve bilişsel özellikleri içeren bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen addır? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ve zafer kazandığı ilk savaş hangisidir? İslam’a göre kimler sorumludur?  Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi “vatan” sözcüğüyle eş anlamlıdır? Sagalassos hangi ilimizdedir? Mustafa Kemal Atatürk’ü bugü müe olanSelanik’teki doğuğ evin adresi, aşğıakilerinhangisinde doğu verilmişir? Kaç tane 250 ml 15 litre eder?    Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir? Divan şiiri ile tanzimat şiirinin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ‘’ Çalışan insan her zaman başarılı olur.’’ Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid kavramıyla ilgili değildir?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?         1 -Dik açılar doksan derecedir.        2- Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.        3- Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.        4- Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum   Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Aşağıdaki çalgılardan hangisi millî kültürü- müzle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yı Milliye birliklerinin kuruluş amaçları arasında gösterilemez?  Aşağıdakilerden hangisi “ibadetin” kelime anlamlarından değildir?  Öldük, ölümden bir şeyler umarak.Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.Nasıl hatırlamazsın o türküyü?Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,Alıştığımız bir şeydi yaşamak.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? Doğu ile kuzey arasında kalan yön hangisidir? “... İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı de- ğişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren içecekten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır...”(Muhammed suresi, 15. ayet)Bu ayette tasvir edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir? Tevekkül kavramı aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir ? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sanaTozlu yollarından geçtiğim uzakİklimden şarkılar getirdim sanaBu dörtlüğün altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın araştırma konularından değildir? 87 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?  "O" kelimesi hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır? "Marbles" kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabaların tümüne ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir