S:1

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(..) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 kmlik uzaklık bulunur.
(..) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.
(..) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.
(..) Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır ve ülkemiz engebeli bir yapıya sahiptir

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(..) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 kmlik uzaklık bulunur.(..) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.(..) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.(..) Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır ve ülkemiz engebeli bir yapıya sahiptir sorunun cevabı "YDYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bir bölme işleminde bölünenle en büyük kalanın toplamı 62,  bölen 4 olduğuna göre bölünen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr?  “Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, hepsi, herkes” zamirlerinin çeşidi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Jeomorfolojiye yardımcı bilimler arasında yer almaz? Bilgi: Polenlerin dişicik tepesine taşınmasına tozlaşma denir.Polenler;1. Rüzgar2. Su3. Hayvanlargibi etmenlerden hangileri ile taşınır?  Yabancı okullar ve dış borçlar konusunda Türkiye ile en çok çatışan devlet hangisidir? I- Abant GölüII- Topkapı surlarıIII- Damlataş MağarasıIV- Uludağ Milli ParkıYukarıdaki verilenlerden hangisi tarihsel mekana örnektir?  Ali : Do you like whale ?Veli: _____ ?Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Eski edebiyatımızda  romanın  yerini tutan Battalname, Saltukname ve Danişmendname’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bir ilkokulda 695 kız öğrenci, kız öğrencilerden 302 fazla erkek öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır ? Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili fadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir?   “Düşünmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıl etmek, ne olabi- leceğini önceden kestirmek” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir. Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır?   Kitabımın önce 45 sonra 25 sayfasını okudum. Geriye 15 sayfa kaldı.Buna göre, Yezda’nın kitabı kaç sayfadır? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde ikileme sıfat görevindedir?  Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir? " Kendi başlarına anlamları olmayan, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere............denir. "Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir? "Ayağa kalk" cümlesinin ingilizcesi hangisidir? 1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcü- ğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki Latince rakamların hangisinin okunuşu yanlıştır?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelam alimlerinden değildir?   Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?  Alfabemizin ilk harfi hangisidir? Hz. Muhammed açıktan tebliğle emrolunduğunda Safa Tepesi’ne çıkmış ve şehir halkını oraya davet etmişti. Onlara: “Şayet ben size şu tepenin arkasında bir düşman var desem, inanır mısınız?” diye sorduğunda Mekkeliler; “Sen asla yalansöylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız” dediler. Mekkelilerin bu tepkisi Hz. Muhammed’in hangi özelliğinin Peygamber olmadan önce de Mekkeliler tarafından kabul gördüğüne delildir?  Şükür - ElhamdülillahTekbir - Allahu ekberSalavat - Allahümme salli ala MuhammedAllah-Bizi yaratan varlıkYukarıda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?        Bir su deposuna 200 L daha konulursa bu su deposunun yarısı dolacaktır. Deponun tamamı 4000 L ise bu depoda bulunan su kaç Litredir?  Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır? Son ilahi kitap olan Kur’an Kerim hangi peygambere gönderilmiştir? Bir bölme işleminde bölen 9, bölüm 37 ve kalan 3 ise bölünen kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir