S:1

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? sorunun cevabı "Bitki örtüsü:" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I. Hastane atıklarının çevreye atılmasıII.Bitmiş pillerin pil toplama kutusuna atılmasıIII.Uygun yerlere ağaç ve çiçek dikilmesiYukarıdakilerden hangilerini yapmak çevreye zarar vermez? Babam evimizin içinde sigara içiyor. Bu durumda benim durumum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden  hangisi ‘Olağanüstü hal’ değildir?                                                                   Konuşma ve yazmada olayı, düşünce ve duyguları olabildiğince az sözcükle anlatmaya ne ad verilir?  1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? 3071 kanuna göre TBMM' ye gönderilen dilekçeler kaç gün içinde incelenir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amacıyla, maksadıyla” anlamında      kullanılmıştır?   • Mezhebi, Hz. Ali ve onun soyundan gelen on iki imam olduğu düşüncesi oluşturur.• İmamların hatadan korunup masum olduklarına ve sözlerinin sünnet olduğuna inanılır.• Günümüzde Şia’nın en önemli fıkhi mezhebidir.Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir? 1- Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur.3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.4- İşgaller sırasında sadece İstanbul’da bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? “Ülkemizin soğuk bölgelerinde yaşayan insanlar daha kalın giysiler giyerler. Ev ve iş yerlerini soğuğa karşı daha korunaklı yapar. Sıcak bölgelerdeki insanlar ise daha ince giysiler giyer. Ev ve işyerlerinde sıcağa karşı önlemler alırlar. Evlerde ve iş yerlerinde klima bulundururlar.”Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  Aşağıdakilerden hangisi Mevlâna’nın en önemli eseridir? Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre nitelikli çoğunluğun arandığı durumlardan değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır değildir?     Deftere yazar dururum     Toprağı kazar dururum.     Tembel tembel oturunca     Kendime kızar dururum. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane kelime vardır?  Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Bir işe başlarken niçin besmele çekeriz?  ‘‘ Türk’’adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir? Hz. Peygamber Kuba’yakaldığı süre boyunca kimin evinde misafir olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin mimarimizdeki etkilerinden biridir? Aşağıdaki kıyafetlerden hangisi kışın giyilmez?  Antalya’da yetişen muzun Ankara’da tüketilmesini sağlayan faaliyet hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Türkiye'deki ovaların, pek çok insanı barındıran yoğun nüfuslu yerler olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yurdumuzu kurtarmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? Kur’an-ı Kerim’in  indirilen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel bir durumu bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir? Dünya’nın şeklini dört filin sırtında taşınan yarım küreye benzeten uygarlık kimdir? I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.II.  Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.III. Perde: Oyunun bölümleri.IV.  Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük  eşyalar.Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır? Çeyreği dolu olan depoya, 1200 litre daha su konulduğunda depo doluyor.Bu depo kaç litre su almaktadır? “Beslemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İslamiyeti kabül eden ilk avrupa Türk devleti hangisidir? Paramanyetik maddeler için;I. Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1 den biraz büyüktür.II. Manyetik alan içine konulduklarında manyetik alan çizgilerini çok az sıklaştırırlar.III. Bakır, paramanyetik maddelere örnek olarak gösterilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? ’-miş’eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?   Berna, sayma çubuklarıyla üçgen, kare ve dikdörtgen yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı? Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? Aşağıdaki ihtiyaç  ve meslek  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir