S:1

Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne adı verilir?

Yeryüzündeki derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine ne adı verilir? sorunun cevabı "Okyanus" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Atmosfere salınan gazların sera etkisi yapması sonucunda oluşan küresel ısınmanın önüne geçilmezse birçok sorun ortaya çıkar.Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasına ve Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?  T.C. Anayasası’na göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır? '' Livingroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz? Ekmeğin küflenmesi, yemeğin bozulması, sütten yoğurt yapılması olaylarını gerçekleştiren canlı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?   Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Bir işletme üretim için her gün 765 litre su kullanıyor.3. hafta sonunda toplam kaç litre su kullanmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?   Aşağıdaki kelimelerden hangisi gövde halindedir? Dipnot yazımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlkçağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri olan İyonyalılar döneminde;        Hipokrat, tıp alnında çalışmalar yapmış,        Diyojen, felsefe alanında önemli eserler yazmış,        Tales güneş tutulmasını önceden hesaplamış,        Pisagor, matematiği bilim haline getirmiş ve geometride adı ile anılan teoremi bulmuştur.Buna göre, İyonyalılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Resmi bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine aşağıdaki ibarelerden hangisi yazılmalıdır? 6 X 5Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel sorularındandır? Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasındaki bağlılığa zarar verir? I- İncirII- OtomobilIII- UçakYukarıdaki ürünlerden hangisini veya hangilerini Türkiye ithal eder? “Gelecekteki mesleğimizi seçerken ............. .... ............ göre seçmeliyiz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? 30 701 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Robert :Can I have a pizza, please?Waiter : - - - - ?Robert : I will eat here.Waiter : Okay, sir.Here you are. Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” denil-mesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiçekli bitkide "çiçek" kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 24224 + 21 + 1002  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlardan biri değildir? It’s raining outside. - - - - !  Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda kan akışının yavaşladığı veya azaldığı durumu ifade eder?  1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşını tamamen sona erdiren barış antlaşması.Nasuh Paşa Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas alınacaktır.Kars ve Ahıska kaleleri Osmanlılar’da kalacaktır.Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Dağıstan beylerine saldırılmayacak.Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.Safevi Şahı, Osmanlı Padişahı'na her yıl haraç olarak 100 deve yükü ipek, kumaş vs. kıymetli eşya gönderecektir.Sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  Dünyada belirli alanlar çok yağış almaktadır.       Aşağıdaki yerlerden hangisi çok yağışlı yerlerdendir ? Türkiye’de çok sayıda baraj bulunması akarsularımızın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? I.Lidyalıların kral yolunu açmasıyla çevre ülkelere göre daha gelişmiş olmasıII.İpek yolu ve baharat yolu güzergahında bulunan ülkelerin ticaret sayesinde önemli gelir sağlamasıIII.Coğrafi Keşifler sayesinde yeni yolların bulunmasıyla Osmanlı Devleti’nin ekonomik güç kaybına uğramasıVerilen durumlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? “Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”(Arâf suresi, 189. ayet)Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılabilir? İbadetler bedenle veya malla yapılabildiği gibi hem beden hem de mal ile yapılabilir. Örneğin, namaz kılmak ve oruç tutmak bedenle, zekât ve sadaka vermek mal ile yapılır. Hac ibadeti ise hem beden hem de mal ile yapılır.Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir?   Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler     bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş.Yukarıdaki  metinde  kaç  kelime  var?  Aşağıdakilerden hangisi donanım değildir?  Aşağıdakilerden hangisi örüntüdür ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir