S:1

Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değerine ne denir?

Herhangi bir yerde uzun yıllar değişmeyen hava olaylarının yıllık ortalama değerine ne denir? sorunun cevabı "İklim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Osman’ ın 9 bilyesi vardı. Pazardan 5 bilye daha aldı. ​Osman’ ın kaç bilyesi oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğiaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin daha sağlıklı hâle getirilmesinde bütün öğ- rencilerin kolayca uygulayacağı davra- nışlardan biri değildir? Mark is old - - - - to drive a car. He’s 20. İnsanın sahip olduğu hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisini yapmasına izin vermez?  Kur’an’ı Kerim’in sûrelerini oluşturan uzun ya da kısa vahiy ifadelerine ne denir ? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? 175 cm + 225 cm= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? “Kol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır?  Ampulu kim bulmuştur Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıda verilen sayıların rakamla yazılışlarından hangisi yanlıştır?   Sütten yoğurt ve peynir yapılmasını sağlayan canlı gurubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi e-posta adresi olabilir? Aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin ülkemizin iç kesim­ lerindeki yayılış alanı daha fazladır? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayının 6 katı, rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir? 78 .... 35  sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizde temizlik hangi kelimesiyle ifade edilmektedir? Bir kitaplıkta 18 raf vardır ve rafta 67 kitap vardır. Bu kitaplıkta kaç kitap vardır? Olur( ) ben de size katılırım( ) Hava kararınca eve döneriz ama değil mi( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması sağlığımız açısından tehlike oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz? Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evreye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, insanların doğaya zarar vermeden doğal ortamı değiştirmesine örnektir? Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? Reklamlarda kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisinin gerçekleşmesi mümkündür? Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? 8 yaşındaki Bülent, aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa aile içi yardımlaşmaya katkıda bulunmuş olmaz? Aşağıdaki söz dizilerinden hangisi tam bir cümle değildir? “Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak ta herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?  Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi psikoloji hakkında yanlış bilgi vermektedir? Alçak basınç merkezleri ile yüksek basınç merkezlerinin genel özellikleri karşılaştırıldığında; alçak basınç alanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kitap kelimesini çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? I. Teknolojik gelişmelerII.  Ülkeler arası gelişmişlik farkıIII.  Dünya nüfusunun artmasıIV.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeDoğal kaynakların öneminin sürek- li artmasında verilenlerden hangilerinin etkisi daha fazladır? Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnek olur? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ---   ___ I answer the question?---  Yes, you can.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir