S:1

Türkiyede dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiyenin .............. konumunun sonucudur
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir?

Türkiyede dört mevsimin belirgin şekilde yaşanması Türkiyenin .............. konumunun sonucudurCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Mutlak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yüzümüzü Güneş’in doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi ezanda geçen sözlerden biri değildir? “... Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi) Yukarıda verilen dua örneklerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? • “Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)• “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.” (Rahmân suresi, 5. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür? “üst” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “artan, geriye kalan bölüm” anlamında kullanılmıştır? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?  Bir minibüste 8 erkek, 8 kadın yolcu vardır.Bu minibüs ile kaç yolcu seyahat etmektedir? Ece arkadaşıyla karşılaştığında merhaba ayrılırken ise hoşçakal demiştir. Ece sırasıyla hangi ifadeleri kullanmıştır?  I. Deneye dayanmaII.   Olgusal olmaIII.   Akla dayanmaIV.  Dünyayı ve insan yaşamınıyorumlamaVerilenlerden hangileri felse- feyle bilimin ortak yönleridir? “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır? Özgürlük ve Demokrasi adı hangi adaya verilmiştir? Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamış ve mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyıp, tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.Buna göre Mısır’da uygarlığın gelişiminde;I- Dini inançlar,II- Ekonomik yaşam,III-Siyasi durumunsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?  Manzume ve şiirin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hangisi farklıdır? Mustafa Öğretmen sınıfta anlattığı konu ile ilgili Isparta gülü, Denizli horozu, Van kedisi ve Ankara armudu örneklerini veriyor. Mustafa Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir? TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?          Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir bidon mazot motorumu 4 kez dolduruyor. Motorumla İstanbul’a gideceğim. Motorumu 8 kez doldurmam gerekiyor. Kaç bidon mazot almalıyım? Orta Vadeli Mali Plan en geç Eylül ayının on beşine kadar hangi kuruluş tarafından karara bağlanır? Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? I- Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur.II- Allah her şeyin yaratıcısıdır.Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna inanan bir kimse aşağıdaki inanç esaslarından hangisini gerçekleştirmiştir? Aşağıdaki davranışların hangisinde bir eşleştirme hatası yapılmıştır?  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar? Bir günlük beslenmesinde balık, süt, et, peynir, yumurta tüketen biri vücuduna en çok aşağıdakilerden hangisini almıştır? Bir katı madde yeterince ısıtıldığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin sebeplerindendir? “İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.”Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine değinilmiştir? Bir pastanede günlük ortalama 150 bardak meyvesuyu satılmaktadır.Bu pastanede 200 milimetrelik bardaklar kullanıldığına göre günlük ortalama meyve suyu satışı kaç litredir? Yüzeyi geniş olan kemiklere …………..  denir. “O ata binemez.” Cümlesinin İngilizcesi Aşağıdakilerden hangisidir? Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin ulusal bütünlük ve bağımsızlığın sağlanması açısından olumsuz bir özellik olduğu söylenilebilir?   Bir saatte 80 km yol gidebilen bir otomobil 320 000 m' lik yolu kaç saatte gidebilir? Mecliste ârif ol kelâmı dinleİl, iki söylerse sen birin söyleElinden geldikçe sen iyilik eyleHatıra dokunup yıkıcı olmaBu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi basit sözcüktür?  Saat 18.25 te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir