S:1

Aşağıda verilen iklimlerden hangisinde her mevsim yağış görülür?

Aşağıda verilen iklimlerden hangisinde her mevsim yağış görülür? sorunun cevabı "Karadeniz İklimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz? One of the best things about the social media is that you can - - - - your photos and share them with your friends.  A: What is your sister doing?B: - - - - . “Ali’nin gözleri alev saçıyor gibiydi.”Cümledeki altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam hangisidir?  X’i 10 değiştir komutu karaktere ne yapar?  Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlıdır?  “Kedimiz çok büyüktü, bu yüzden onu sepette besliyorduk.” Cümlesinde hangi sözcük zamirdir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi bakanlık teşkilatı değildir? Nohut + un aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Tebük seferine “Gazvetü’l-Usre” denilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Henry : Can we play hopscotch?Clara  : No, we can’t. - - - -.Henry  : Get well soon. Aşağıdakilerden hangisinde “açılmak” sözcüğü “uzaklaşmak” anlamında kullanılmıştır? Facebook, Twitter,Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkat etmemiz gereken aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? “Sizler nafile ibadetlerin güç yetirebileceğiniz kadarını üzerinize alın.” (Buhârî)                                                                                 "İşlerin hayırlısı orta yol üzere olandır."(Beyhakî)                                        “Şunu iyi bilin ki! Allah’a en sevimli gelen ve O’nun hoşnutluğunu kazandıracak olan amel; az da olsa devamlı olandır.”(İbn’i-Mâce)                                                    Yukarıdaki hadislerde değinilmemiş olan konu hangisidir?        İnternette güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi uygulanabilir?  Atatürk nerede öldü?  I- Coğrafi şartlarII- Ekonomik şartlarIII- Olayın yaşandığı dönemin şartlarıIV- Günümüzün hayat standartlarıTarihi olaylar değerlendirilirken yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ayşe, yerde yuvarlanan topa, topun hareketine zıt yönde aniden kuvvet uyguluyor. Bunun sonucunda, top hareketsiz kalıyor.Bu durumda kuvvetin hangi etkisi gözlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden değildir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazar, arkadaşlarıyla nerede oynuyor?   Aşağıdakilerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır?I.Araba tekerleklerine zincir takmakII. Ağır bir malzemeyi hareket ettirmek için kaygan kızaklar kullanılmasıIII. Makineleri yağlamak   Batı cephesi, Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirlemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi olayları arasında değerlendirilemez?   Hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerimin indiği insanlığa rahmet olan Hz Muhammed’in yaşadığı döneme ne ad verilir? “ Acemi” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? …………………… Ankara’dır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse olgu değil görüş cümlesi olur? Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi kar yağışına bağlı olarak oluşmaktadır? Hücrede büyüme, hareket ve sentez gibi tüm canlılık olaylarında kullanılan enerjiye ATP denir.Buna göre ATP’nin molekül yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  Arkadaşımızın hangi davranışı bizi olumsuz etkiler? İki ardışık sayının toplamı 45’ tir. Büyük sayı kaçtır? “Aydınlatmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? “420033” sayısının okunuşu hangisidir? Günlük yaptığımız işleri sıraya koyarsak aşağıdakilerden hangisini en önce yaparız? Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin  özel  amaçlarından biridir? Yedi milyon elli dokuz bin yüz otuz dört okunuşu verilen rakam aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir