S:1

Yeryüzünde kaç kıta vardır?

Yeryüzünde kaç kıta vardır? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisinde bulunmamıştır? Bir tatlıcıda tatlıların porsiyon fiyatı 7 liradır. Sabah satışa başlamadan önce kasada 487 lira bulunmaktadır. Kasadaki para bir saat sonra  571 lira olmuştur.Buna göre bir saat içinde kaç porsiyon tatlı satılmıştır? 24715 + .............= 336837  verilmeyen toplanan kaçtır? Kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  “İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?   Dört öğrenci bazı iç salgı bezlerine ait görevleri söylemişlerdir: Bilge: Korku, heyecan, öfke gibi anlarda salgılanır. İsa: Kan şekerinin düzenlenmesinde görev alır. Sezgin: İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar. Taha: Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe özgü özelliklerin çıkmasında görev alırlar.Buna göre öğrencilerin söylediği bu görevler arasında hangi iç salgı bezine ait bir görev yoktur? Bir günde 15 sayfa kitap okuyan Fikret 5 günde kaç sayfa kitap okur? John : Are you busy next Saturday?Wilma : - - - - .John : How about going to the cinema then?Wilma : Yeah, that would be great.  Türkiye fiziki haritası üzerinde hangi bölgede kahverengi alanlar daha fazla geniş yer kaplar? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş anlamlısı ile eşleştirilmiştir? I. Çirmen Savaşı II. Niğbolu Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Ankara Savaşı Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? Temel haklara sahip olmamızın en temel şartı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Tazeliğini kaybetmiş, uzun süre dışarıda beklemiş, çürümeye başlamış ve bozulmuş besinleri tüketmek sağlığımıza ……………  verir.Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bedende, elbisede, ibadet edilen mekânlarda ve içinde yaşanılan çevrede görünen kir ve pisliklerin giderilmesine ................; kalbin gıybet, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan arındırılıp güzel ahlak ile bezenmesine ise ..................... adı verilir.Boşluklara gelecek uygun kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kader kavramının kelime anlamlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” verilen peygamberlerden biridir? 1950’den sonra şiirde yeni arayış-lara yönelen bazı şairler yeni bir akım başlatmıştır. Anlamda kapalılığın, değişik çağrışımlarla imgeci bir şiir anlayışının savunulduğu bu akım 1965’e kadar sürmüştür.Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Demokrasi, halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Egemenliğin kaynağı Ulustur?Buna göre demokrasilerde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?                   Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? 43 ,52 , 33 , 1100  üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> I bought a car yesterday. It was ............ for me to buy. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?  Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Aşağıdakilerin hangisi Ankara İli’nin beşeri özelliğidir? “Eğlenmek” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde “zaman kaybetmek, oyalanmak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki eklerden hangisi bazı özel isimlere eklendiğinde kesme işareti ile ayrılmaz? “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)Bu ayetin ana mesajı aşağıdakilerden hangisidir? İspanyolca “Teşekkür ederim” hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere en fazla kaç Başbakan Yardımcısı görevlendirilebilir? (1) Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. (2) Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. (3) Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. (4) Burası, ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur? ………………………, krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Sağlıklı bir insanın kanında aşağıda verilen maddelerden hangisinin azalması, kanın böbreklerden geçtiğini ispatlar? Aşağıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü kelime hangisi olur?gibidir – ikinci – okul – bizim – evimiz  Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağ’da da hüküm sürmüştür? Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi için dua edilmesi doğru değildir? Yerde duran demir bilyeye 75 N’luk kuvvet uygulanıp, uygulanan kuvvet doğrultusunda 6 m hareket  ettiriliyor.Buna göre yapılan iş kaç joule’dür? "Caddeler" kelimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir