S:1

Düyun-ı Umumiye İdaresi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kurulmuştur?

Düyun-ı Umumiye İdaresi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kurulmuştur? sorunun cevabı "Muharrem Kararnamesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi "Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık.” (Kamer, 49) ayet-i kerimesi kapsamında değildir? Dört onluk üç birlikten oluşan sayının onlar basamağında hangi rakam vardır? İslam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde  ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi bu temel konulardan biri  değildir? “ Aşağı” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Turizm faaliyetleri birçok ekonomik faaliyetin gelişmesinde etkili olur.Bir yerde turizm faaliyetlerinin gelişmesi, aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişmesine diğerlerine göre daha azkatkı sağlar? Travelling by plane is - - - - way to reach your destination.  * Muhtar * Cumhurbaşkanı * Vali  * Milletvekili* KaymakamYukarıda verilen yöneticilerden hangileri halk tarafından seçilmektedir?  Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? I- İyonyaII- YunanistanIII-RomaIV-PersV- ÇinYukarıdaki İlk Çağ devletlerinden hangileri siyasi tarihlerinin bir bölümünde bugünkü demokrasiye benzer bir yönetim modeli uygulamışlardır?  Tanzimat Dönemi’nde Fransız edebiyatı örnek alındığından - - - -, - - - -, - - - - akımlarının etkisi görülür.Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Nazlı ve Halil ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır?  Türkiye’de her türlü madeni araştırmak için kurulan kurum hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinde varlığı niteleyen sözcük vardır? Metafiziğin sözcük anlamı hangisidir?  İlk inen vahiydeki ilk emir ne idi? This car is ..…. than that car.  Aşağıdakilerden kaç tanesi isimdir?Koştu, Ordu, Kalem, Biz, Geldi Aşağıdakilerden hangisi insanlar için diğerlerinden en öncelikli ihtiyaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzünögelerinden biri değildir? 75 cm 1 m’ den kaç cm eksiktir? I - - - - read detective stories when I was young. İnce, uzun ve ihtiyar akasyalar; kısa, bodur, mumyalaşmış mazılar, siyah çakıl taşları ve yıpranmış tuğla çerçeveli tarhları ile yapıldığından beri değiştirilmeyen, âdeta katılaşmış yeşil-siyah bir su ile dolu havuz; insanların oturmadığı, yağmurdan, kardan delik delik, oluk oluk çatlamış tahta sıralarla bu bahçe üçüncü sınıf bir gazete fotoğrafı gibidir. Silik, siyah-beyaz…Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ziya Paşa Hürriyet’te yayıladığıülü‘‘Şir ve İş’’adlımakalesinde Tük edebiyatıı çğaşbir düeyeerişesini, gerçk Tük edebiyatıolan halk edebiyatııbu yenileşede temel alımasıgerektiğni savunmuşur.1874’te çıardığı‘‘Harabat’’ adlıdivan şiri antolojisininö söüde ise halk edebiyatııküçüseyerekdivan edebiyatııömüşü.Bu parçdan hareketle Ziya Paş’ı sanat anlayışılailgili aşğıakilerden hangisi sölenebilir? (8.7) - (8.6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla ülkemize gelen Sumati, misafir kaldığı evin bireylerine kendi dini ile ilgili aşağıdaki bilgileri verdi:• Benim dinim MÖ 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.• Birçok tanrı olmakla birlikte Brahma, Vişnu ve Şiva en önemli tanrılarımızdır.• Kutsal kitabımız Vedalar’dır.• Temel ibadetimiz, Ganj Nehri’nde yıkanmaktır. Buna göre Sumati’nin dini aşağıdakilerden hangisidir? “Ali ufak tefek bir çocuktur.” Cümlesinde iki heceli kaç sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğiyle ilgili değildir? ( eat—do---everymorning—you-what- ) Anlamlı-kurallı cümle hali? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?   (I) Seçtiğimiz konuyu sözlü veya yazılı olarak anlatmak istediğimizde birtakım hazırlıklar yapılmalıdır. (II) Anlatıma başlamadan önce ne anlatacağımızı yani konuyu belirleyeceğiz. (III) Konunun daha önce hiç işlenmemiş, özgün nitelikte olması ön koşuldur. (IV) Anlatımın etkili olabilmesi için toplanan malzemenin nitelikli olmasına dikkat edilmelidir. (V) Nitelikli malzeme toplamanın en önemli yolları ise okumak, dinlemek ve gözlem yapmaktır.Anlatımla ilgili bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Ağaçlar yapraklarını döker, havalar soğumaya başlar.Yukarıda anlatılan mevsim hangisidir? Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimizBu dizede şair, aşağıdaki sanatlardan hangisine başvurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi gelişmelerinden değildir? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.”  Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır? Aşağıdaki gelişim dönemi ve ödevleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir