S:1

Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kapitalizm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
“Huyuna gitmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?   Mağma ya da ateş küre nerede yer alır? 2 - 4 - 5 - 10 - 11 - ?Belirli bir kurala göre verilen örüntüde ? yerine hangi sayı yazılmalıdır? 13. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçının Türkçe yazılmış herhangi bir eseri yoktur. Buna karşın şair “Her ne kadar Farsça söylüyorsam da aslım Türk’tür.” anlamına gelen Farsça bir dize ile aslının Türk oldu- ğunu belirtmiştir. Sanatçı, Allah’a akıl ve kıyasla değil gönül ve aşk yoluyla varılacağını savunur ve aşkı yüceltir. Divan-ı Kebir ve Mesnevi sanatçının belli başlı eserleridir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu kaldırmak için çabalayan ve bu boykot ilanını Kabe’nin duvarından indiren Müslümanlardan birideğildir? Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?(2013 TEOG Sorusu) Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+  çekim ekinden oluşmuştur?       Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü farklıdır? 19 Mayıs 1919' da Mustafa Kemal nereye çıktı? “aşağı – yukarı” sözcükleri arasında anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır?  Aşağıda veirlen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? İnsanlar, başkaları hakkındaki hükümlerini yüzlerine bakarak verirler.Yukarıdaki cümlede hangi öge kullanılmamıştır?   Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Çukurova aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin içerisinde yer almaz? Aşağıda  verilen cümlelerin başına doğru olanını    (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız(   ) Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır.(   ) Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir.(   ) Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir(   ) Türklerin İslamiyet’i kabul ettiği savaş Talas Savaşı’dır(   ) Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine Kavimler Göçü denir Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye'ye savaş tazminatı ödemiş olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenarı uzunluğu 6 cm olan kare ile uzun kenarının uzunluğu 9 cm olan dikdörtgenin alanları eşit olduğuna göre; dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm’dir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir? Üç sayıın toplamı 967 dur. İlk sayı 351, diğer sayı ise ilk sayının 101 fazlasıdır. Üçüncü sayı kaçtır? Psikolojiyi “sağlıklı insan bilincinin ögelerini analiz eden bilim dalı” olarak tanımlayan Wilhelm Wundt aşağıda verilen psikoloji yaklaşımlarından hangisinin kurucusu olarak kabul edilir? “Bir öğretmen, Türkçe dersinin son ünitesine geldiğinde öğrencilere uyguladığı sınavın başarısının bir hayli düşük olduğunu gözlemlemiştir. Bu durumun nedeni olarak önceki ünitelerden birçok öğrenme eksikliğinin olduğunu fark etmiştir.”Öğretmenin bu sorunu çözmek için öğrenme – öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapması daha uygun olur? Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesi değildir? Vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak aldığımız abdest aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi dedemizin çocukluğunda bulunan teknolojik ürünlerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?     Evde tek başımıza iken•   Çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerle   oynamamalıyız,•   Büyüklerin bilgisi olmadan ilaç içmemeliyiz,•   Bıçak ve makas gibi kesici aletleri kullanmamalıyız,•   Elektrik prizleri ve temizlik maddelerinden uzak durmalıyız.Bu kurallara uymamızın öncelikli amacı aşağıdakilerden  hangisidir? öğrenci-öğrenciler ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Haçlılar, İstanbul’da bir Latin Krallığı’nı, aşağıdaki hangi Haçlı Seferi sonucunda kurmuşlardır? Yazmak - DinlemekYukarıdaki kelimelerin İngilizce karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yazı alanı nedir?  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? What would you do if you - - - -a millionaire? Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı ……………….. iklim kuşağında yer alırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir