S:1

Milliyetçilik fikir akımı aşağıdakilerden hangisi ile yayılmıştır?

Milliyetçilik fikir akımı aşağıdakilerden hangisi ile yayılmıştır? sorunun cevabı "Fransız İhtilali " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata  Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır? Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? Kaynağın gönderdiği iletiye hedef olan kesime ne ad verilir? Annem, akşam olduğunu görmüyor musun? dedi. cümlesinde hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi televizyonun yararlarından değildir? Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir? Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır? Dünya petrol üretiminin kaçta kaçını İslam dünyası karşılar? My little sister is afraid - - - - dogs. Aşağıdaki varlıkların hareketlerinden hangisinde bir farklılık vardır?   “Niçin bir dilim pasta daha yemiyorsun?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?  “Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elin- dekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalır- sın.” (İsra suresi, 26-29. ayetler)Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme ile ayrıştırılır? Lavabo açıcı olarak sud kostik (NaOH) kullanılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki sevgi ve saygı bağını güçlendirir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir Günlük ders planı hazırlama süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kitaplığımızda 35 hikaye, hikayelerden 9 fazla roman vardır. Kitaplığımızda kaç kitap vardır? “Sabahtan akşama kadar ders çalıştım“ tümcesindeki  altı  çizili  kelime ismin hangi durumundadır? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması neye önem verdiğini gösterir? Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi; bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “ Elli baş koyun getirdiler.” cümlesindeki  “ baş” sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Anne, baba ve kardeşlerden oluşan en küçük toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir? Eklemeli  (bitişken)  dillerde  bir  veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri  eklenir.  Getirilen  ekler kökle kaynaşır. Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler türetilir. Yeni ekler eklendiğinde kökte bir değişiklik  olmaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan dil grubuna girer? Aşağıdaklerden hangs doğrudur?  Kalemtıraşla kalem açarken kalemin yaptığı hareket hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde kaynaşma yoktur? Aşağıdakilerden hangisi eğrelti otunu ciğer otundan ayıran özelliklerdendir? Hanbeli mezhebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Araçlar hangi ışık yanınca hareket etmelidir?   Hz. Muhammed’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l Emin” deniliyordu?  İnsanlık tarihi boyunca yakılan kütüphanelerde binlerce bilginin yok olup gitmesi bilimin de gerilemesine neden olmuştur.Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  You  :I would like to - - - - a table for tomorrow.Waiter :What is your name?You  :Ömer Faruk Polat.Waiter :I reserved your table for tomorrow. Osmanlı Devleti’ndeki Divan üyesi olan Defterdar’ı günümüzde hangi bakanlığa benzetebiliriz?      ‘‘ Yalancının evi yanmış kimse inanmamış’’    ‘‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.’’Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki hangi kavram arasında ilişki kurulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir