S:1

Büyük Selçuklu Devletinde Nizamiye Medresesi ilk olarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?

Büyük Selçuklu Devletinde Nizamiye Medresesi ilk olarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır? sorunun cevabı "Bağdat " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Denizlerin, karaların iç kesimlerine sokulmasıyla oluşan yer şeklinin adı nedir? Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır?  Bedenimiz, elbisemiz ve namaz kılacağımız yerin temiz olması hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir? Peygamberimizin bir Yahudi cenazesi götürülürken saygıdan ayağa kalkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? • İyi, insanın seçimiyle değer verilendir. Özgürlük, bireyin bir baskı ve zorlama olmadan kendi seçimlerine göre isteklerini gerçekleştirmesidir. Bunlara göre özgürlük ve iyinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 10 ile 20 doğal sayıları arasında kaç tane asal sayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir? Aşağıdakilerden hangisi irdeleme ve karar verme sürecinde mantıklı düşünmeyi engelleyebilecek faktörlerden biri değildir? Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri incelemeleri onların  daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? 1001 | 11 işleminin sonucu kaçtır? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kavram ve açıklamalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz? Tasavvuf edebiyatının en ünlü şairlerindendir. Şiirlerinden medrese öğrenimi gördüğü, tasavvuf düşüncesini çok iyi kavradığı ve bu düşünceyi halkın anlayabileceği düzeyde yorumladığı bilinmektedir. "Aşkın aldı benden beni / Bana seni gerek seni" mısralarının da sahibi olan şair, aşağıdakilerden hangisidir? Araç içinde bulunmayan, kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sadece bir yargı bulunmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomik nedenlerinden biri değildir? ÇocuklarAşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimegerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?   7 . (-2) + 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Begüm ile Belgin’ in yaşlarının toplamı 15, kardeşleri Ali’ nin yaşı ise 4’ tir. Üç kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Ağrı Dağı’na özellikle Nuh’un gemisi efsanesi sayesinde binlerce dağcı tır- manıyor. Ağrı Dağı, yüksek ama aynı zamanda tırmanması kolay bir dağ- dır. Dedegöl Dağları da sportif kaya tırmanışının merkezi olma yolunda ilerliyor. Aladağlar ise onlarca zirvesiyle âdeta bir tırmanma bahçesi.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? “iyi” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini bildirir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Peygamberimize ilk vahyin gelişi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini artırır?  Aşağıdakilerden hangisi en fazla göç alan illerimizden biri değildir? Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.Buna göre sıcaklığın en az olduğu kıyımız hangisidir? Kur’an-ı Kerim’de ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlerene ad verilir? Ercan matematik sınavında sorulan 20 sorunun 13 tanesini doğru yapmıştır. Ercan bu sınavda soruların yüzde kaçını doğru yapmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel bir durumu bildirmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir