S:1

Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Malazgirt " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
O, İslam’ı duyurmak için gittiği Taif’te, putperestlerin taşlamalarına maruz kaldığı zaman da ümitsizliğe düşüp yolundan dönmemiştir.”Bu durum Peygamberimizin onun hangi özelliğine örnek olamaz? “ Okul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir?  ÇocuklarAşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimegerçek anlamıyla kullanılmıştır? Su dalgaları ile ilgili;I. Su dalgaları derin ortamda sığ ortama göre daha hızlı  ilerler.II. Su dalgalarının dalga boyu derin ortamda sığ ortama göre daha  büyüktür.III. Su dalgalarının frekansı dalga kaynağının frekansına bağlı değildir.yargılarından hangileri doğrudur? Temsil Kurulu aşağıdaki kongrelerden hangisinde oluşturulmuştur?  Aşağıdakilerden hangisinde verilen varlıkların tamamı su kürede yer alır? 1. Borcumu size en kısa zamanda vereceğim.            2. Size arabayı bu paraya veremem.            3. Maçı televizyon veriyor.            4. Çok emek verdik,ama sonuca ulaşamadık.   Yukarıdaki cümlede “vermek” kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki eylemlerden hangisi sevinç anlatıyor? Bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını aşağıdakilerden hangisi kabul eder? “Deniz” sözcüğü hangi cümlede özel ad olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir? • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.•  Doğru bilginin temelinde akıl vardır.•  Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır? Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?  90 km / saat kaç m/s’dir? Türkiye’yi gösteren fiziki haritaya bakıldığında batıdandoğuya doğru gidildikçe genel olarak haritanın rengininyeşilden kahverengiye doğru değiştiği görülmektedir.Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hasta olan ve okula gelemeyen bir arkadaşımız için hangisini yapmamalıyız? “ Ey iman edenler Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının.ve doğrularla beraber olun) ( Tevbe:119)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”(Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayette Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? İstanbul’un yerleşim yeri olarak seçilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir? Sosyal etkinliklerde grubumuzun etkili çalışmalar yapmasını istiyorsak hangi davranışı yapmamalıyız? 20 litre yağ ile dolu tenekenin 9 litresi kullanılıyor. Tenekede kaç yarım litre yağ kalmıştır? Erzurum Kongresi’nin millî bir kongre olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde değildir? “ Karakaya, Uludağ, Sivrihisar, Otlukbeli ” sözcüklerinin ortak özeliği nedir? Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde    verilmiştir?   Aşağıdaki   iskelet    bölümlerinden  hangisi  beyni  dış  etkenlerden  korur? Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetim birimleri arasında yer almaz? Nihan ile Seda arasında; “Ben senin yaşında iken sene 1984’tü. Sen benim yaşıma gelince de sene 2020 olacak.” şeklinde bir konuşma geçmiştir. Buna göre bu konuşma kaç yılında yapılmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Devlet memurları aşağıdakilerin hangisine mal bildirimi beyanı vermezler?  Aşağıdakilerden hangisini anlamca “Karlı yıl varlı yıl” atasözüyle ilişkilendirebiliriz? İlk sözlüğümüz hangi eserdir? Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt simetri doğrularından biri boyunca kesildiğinde iki karesel bölge elde ediliyor. Elde edilen karelerden birinin çevresinin uzunluğu80 cm’dir.Yukarıdaki I numaralı yapıya en az kaç birim küp eklenirse II numaralı yapı oluşur?Buna göre kâğıdın kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? 0, 3 , 6 , 5, 4 Rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı en küçük 5 basamaklı sayının okunuşu hangisidir? 12 ile 25 sayıları arasında kaç tane asal sayı vardır? İkinci Viyana Kuşatması sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya’nın Osmanlı’ya karşı oluşturduğu Avrupa-Hristiyan birliğine ne ad verilmiştir? I. Sıcak tencereye dokununca eli yandı.II. Hırsız paraları almış, bilgisayara dokunmamış.III. Çocuk, lambaya dokunmak için sandalyeye çıktı.IV. Olay sırasındaki sözleri hepimize çok dokundu.V. Ağacın dalı rüzgâr estikçe antene dokunuyor.Numaralanmış cümlelerin hangisinde “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? 18 -  A  = 7 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir