S:1

Divân-ı Lugâtit-Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır?

Divân-ı Lugâtit-Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? sorunun cevabı "Kaşgarlı Mahmut " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisini oluşturan sözcüklerin tümü isimdir? I. Genetik mühendisliğiII. AstronomiIII. BiyoteknolojiIV. Moleküler biyolojiYukarıda verilen biyolojinin alt bilim dallarından hangileri ziraat uygulama alanı ile ilişkilendirilir? 97-18= ? soru işaretinin yerine gelecek sonuç için hangisi doğrudur? Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, ara sözleri ayırmak için kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “-dan, -den” yerine tamlama eki getirilemez?  Aşağıdakilerden hangisi adın yerini işaret yoluyla tutar? "Ormanda yeşil ağaçlar çoktur." cümlesinde hangi kelime niteleme sıfatıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Nerede?" sorusunun yanıtı olamaz?  Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan değildir? Bundan neredeyse otuz yıl önce okuldayken bir kompozisyon yazmıştım. Kurduğum cümledeki hayal kırıklığımı daha güçlü ifade etmek için yılan gövdesi gibi kıvrılmış bir ünlem işareti kullanma ihtiyacı hissetmiştim.Bu metnin yazarının ünlem işaretini farklı şekilde kullanmasındaki amacı aşağıdakilerden hangisidir? 16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez? Bir sürüde 16 kuzu, kuzuların iki katı keçi ve kuzu ile keçilerin toplamının 15 eksiği kadar da koyun vardır. Sürüdeki hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? “Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikle- riniz yüzündendir...”(Şûra suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?  Ahmet’in bir adımı 50 cm’dir. Ahmet, adımıyla kare şeklinde olan küçük bahçenin bir kenarını 15 adım olarak ölçüyor. Bahçenin alanı kaç alanı kaç m²’dir? Yavuz Sultan Selim’in aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak Aşağıdaki sözcüklerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi “gerekçe” içermemektedir?  Kütle ve hacim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? ………………………. vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetler hakkında yetkili makamlara başvurma hakkıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun tarihini öğrenmek için araştırmamız gereken konulardan değildir ?  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir? Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ramazan takvimi olarak nitelendirilir? Aşağıdakilerden hangisi zamirdir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisi değildir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi güvenli olmayan bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir? Bir teneke beyaz peynir 14 kg gelmektedir. 7 teneke peyniri arabasına yüklüyor. Arabasının ağırlığı 920 kg’dır. Yüklü halde olan arabası kaç kg gelecektir? I. Araç lastiği seçimiII. Çevre ve iklim koşullarıIII. Fren sistemi performansıVerilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?  I- Yol durumuII- Hava koşullarıIII- Kişisel kullanım farklarıYukarıdakilerden hangileri, bir motosikletin periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır? El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne ne denir? Aşağıda verilen tarh ve yüzyıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Toplum yaşantısında iz bırakan, fikirleri ile toplumu yönlendiren kişilere- - - -   denir.Verilen bilgiye göre cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Young computer programmer, Mark Zuckerberg and his roommates founded the well-known social networking website, Facebook in February, 2004 while Mark was studying Psychology at Harvard University. In the beginning, they just planned to create a website for students at the university so they can contact each other for educational purposes. For that reason, they limited the number of users to university students. But a few years later, Facebook became a global Internet phenomenon and Mark became the youngest billionaire in the world.Why did they create Facebook?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir