S:1

İkinci Öğretmen lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

İkinci Öğretmen lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Farabi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Öğrenme-öğretme ortamlarında Araştırma İnceleme Stratejisi’ni kullanan bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha uygundur? “Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.” Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Aşağıda verilenlerden hangisine temizlikle ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçları arasında gösterilemez ?  Allah’ın (c.c.) kesin ve açık bir şekilde yapılmasını emrettiği iş ve davranışlara ne denir? 18. yüzyıl sonlarına doğru komedi ve dram türlerinin karışmasıyla meydana gelmiştir. Hayatın hem acıklı hem gülünç yanlarını bir arada veren bir oyundur. Genel olarak orta tabaka insanlarının hayat çatışmaları bu oyunlarda işlenir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Waiter : Would you like to drink something?Aykut : - - - - . I would like to drink some apple juice.Waiter : Do you want some ice in it?Aykut : No, thanks.  80, 75, 70, 65, 60, 55, …… örüntüsü hangi sayıyla tamamlanmalıdır? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizden neden bilim ve teknolojiye önem vermemizi istemiştir? Sartre’a göre; “İnsanda varoluş özden önce gelir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Nasıl yaşayacağına özgür iradesiyle karar verir.”Buna göre insanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 298 : 4 = ? işleminde kalan sayı kaçtır? Babası bir Osmanlı paşası olan romanın kahramanı Bihruz Bey iyi bir eğitim alamamış, sürekli ilgi ve destek verilerek büyütülmüştür. Babası vefat edince büyük bir servetin sahibi olmuştur. Bihruz Bey bu servete güvenerek savurgan bir hayat yaşayan ve yarım bir Fransızcayla kendini Batılılaşmış zanneden züppe bir tiptir. Uzun süre Çamlıca tepesinde görüp âşık olduğu ama bir daha göremediği kadını arar; arkadaşı, Periveş adlı bu kadının öldüğünü söyleyince onun mezarını arar. Bir gezinti sırasında ona çok benzeyen hilebaz bir kadın Periveş’in kendisi olduğunu söyleyerek Bihruz Bey’i aldatır. Bihruz Bey sevdiği ve yücelttiği kişinin bir sokak kadını olduğunu anlayınca yine bir hayal kırıklığı yaşar.Bu parçada tanıtılan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir? Aynı cins atomdan oluşan saf maddelere …………………..… denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusunun % 1 - 5’i Müslüman’dır? Atatürk hangi yıl doğmuştur? Kur’an-ı Kerim’ de kıssası anlatılan ve sabır örneği olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir? Aşağıdakilerden  hangisi  Bursa’da üretilen bir otomobilin dağıtım  aşamasıdır? Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.  Diyen Atatürk Tük milletinin refah seviyesinin yüksek olmasını istemiştir. Buna göre Atatürk ‘ün hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir?   (12a - 5) - (5a + 8) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?  Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin topluma katkılarındandır? Asya Hun Devletine ait olan ve Mete Han’ın hayatının anlatıldığı destanın adı nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit sözcüktür?   Don’t listen to music loudly if the baby - - - . Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir?  I. Eğitim bölgesinin öğrenci sayısıII.Öğrencinin ailesinin gelir düzeyiIII. Yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumuIV. Desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre eğitim ve öğretim desteği yukarıdaki hangi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir? Cenaze namazında ikinci tekbiri getirdikten sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?  İnsanların sevap ve günahlarını yazan meleklere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir? Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3’ şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonunda noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?  Cümlelerde altı çizili olarak verilen hangi kelime adın yerine kullanılmamıştır ? Yarışlı Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa insanlar arasında dayanışmayı artırır? Gece yürüyüşünde aşağıdakilerden hangisi yaparsak yanlış olur?  Burdur Gölü, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Dikkuyruk, kaşıkgaga, yeşilbaş, bahri, saka, florya, kızılgerdan, tepeli toygar bu kuş türlerinden bazıları. Dünyadaki sıcaklık artışı bu hızla devam ederse belli bir süre sonra gölün suları çekilecek. Gölün kuruması hâlinde de kuşların bazıları kendilerine başka bir yaşam alanı arayacak, bazıları da yaşadığı yeri terk edemeden göl sularıyla birlikte toprağa karışacak.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?  Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Bir terzi bir top kumaşın birinci gün 12 metre 20 santimetresini, ikinci gün birinci gün kullandığı kumaştan 4 metre 40 santimetre daha fazlasını kullanıyor.Terzi iki günde bir top kumaşın ne kadarını kullanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir