S:1

Abbasilerde devletin askeri işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Abbasilerde devletin askeri işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Divanü’l-ceyş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Paris Konferansı’nda aşağıdaki konulardan hangisi görüşülmemiştir? TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili biçimde işlemesini sağlamak için, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını kabul etmiştir? I. Dün akşam halı sahada dirseğini incitmiş.II. İşleri yoluna koyunca herkese dirsek çevirdi.III. Sobanın dirseğini boruya güçlükle taktık.‘‘Dirsek’’ sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamsal kullanımları sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ülkemiz denizlerinde denizcilik faaliyetlerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? Üzerine kaydedilen sesler gramofon ile dinlenir. Sesler, kristal iğnelerle kazınarak işlenmiştir. Tanımı verilen ses kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde "ki" zamir olarak kullanılmıştır? Kaçır beni âhenk, al beni birlikArtık barınamam gölge varlıktaVer cüceye onun olsun şairlikŞimdi gözüm büyük sanatkârlıkta                                                                 (Necip Fazıl) Yukarıdaki dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?   Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları birbirlerinden ayırmazdı.” Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? (I) Gösterge bilim yolunda yapılmış bir eleştiriyi uygulama yanlışları yüzünden öznel bulabilirim. (II) Ben olgunlukla eski bir metni eleştirirken onun edebiyat tarihi içindeki konumunu da irdelemek zorunda kalıyorum. (III) Bizde nesnel anlamda edebiyat tarihleri yazılmadığından hazırlayanın yargıları benim ya da başka eleştirmen arkadaşlarımın yazacaklarının altyapısını oluşturacak güvenirlikte değildir. (IV) Öznel ve nesnel kavramları düşünürken dünden bugüne edebiyat tarihçiliği yapmak da benim görevlerim arasında yer almaktadır. (V) İki çalışmam arasında karşılaştığım zorluklar, söylediklerimi destekleyecek kanıtlar taşıyor. (VI) Sanatçıların edebiyat tarihi içindeki yerlerini belirlemeyip sadece bugünkü okunurluklarını yazmak onlara yapılacak büyük bir edebîhaksızlık olurdu.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden öncekicümlede belirtilen yargının gerekçesi durumundadır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi eski ve yeni kimlik belgelerindeki farklardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum bildiren ifade kullanılmıştır. 112 Acil servis arandığında hangi bilgiye gerek yoktur? Televizyon programlarının topluma zarar verdiği artık ortak bir görüş olarak dillendirilmektedir. İnsanı geliştiren, eğiten, yücelten programlar maalesef yok de- necek kadar az. Sıradanlık, bayağılık almış yürümüş. Öncelikle çocuklar ve gençler bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bir çıkış yolu aranıyor. Çocuklara güzel örneklerin, iyi insanların tanıtılması gerekiyor.Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen faaliyetlerin hangi- sinde ATP üretimi gerçekleştiğin-den ekzergonik bir tepkimedir? Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur?            Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin halk arasında eşitliği sağlamak için çıkarıldığı söylenemez? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Türk dilini konuşan ve ülkemize komşu olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında oluşturulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun Devleti’nin çağdaşı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  Hangisi sayı sıfatı değildir? ‟İşleyen demir ışıldar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır? Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910’lu yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler… Hep anlayacağınız biçimdedir.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “Bu çanta gerçekten çok güzel; ama benim için fiyatı çok fazla. En iyisi daha ucuz olanı almak.”Yukarıdaki ifadede aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? • Ölçek paydasındaki sayı daha büyük• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla• Haritada hata oranı daha az• Haritada iki nokta arası uzaklık daha az• Haritanın kapladığı alan daha fazlaBüyük ve küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir? I.              KilometreII.             HektometreIII.            ___________IV.           MetreV.            ___________VI.           SantimetreVII.          ___________Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ölçü birimleri gelmelidir? Aşağıdaki adlardan hangisi yalın durumdadır? Akışkanların basıncı ile ilgili olarak,I. Akışkanlar basınç farkından dolayı hareket ederler.II. Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar.III. Akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalır.yargılarından hangileri doğrudur? Yunus’un içime birer ateş gibi düşen, beni benden alıp uzaklara götüren şiirlerini okuyarak gözlerimi yumuyorum.Altı çizili kısımla anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir?  Kur'an-ı Kerim kimin zamanında bir kitap haline getirilmiştir? “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet)Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargıların hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir kelimedir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır? Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir? Bir çiftçi tarlasında 579 kilogram fasulye, 1908 kilogram buğday ve 249 kilogram nohut yetiştirmiştir. Bu çiftçinin yetiştirdiği  ürünlerin toplamı kaç kilogramdır ? Saatin akrebi neyi gösterir? (1) Yazarın ilk çocuk kitabı geçtiğimiz ay piyasaya çıktı. (2) Kitabın ana karakterleri, Can ve kedisi.(3) Kitap, Can ve kedisi arasındaki ilişkiyi anlatıyor. (4) Elinizden bırakamayacağınız, harika bir kitap bence.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? Hz. Musa’ya levhalar hâlinde verilen Tevrat nerede verilmiştir?  Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Az yanımda kal, çocukluğum, Temiz yürekli, uysal çocukluğum...Ah, ümit dolu gençliğim.Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir