S:1

İslam öncesi Arap Yarımadasında haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilirdi?

İslam öncesi Arap Yarımadasında haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Ficar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir?  Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur? Özge: Kuran’ı Kerim ……………………….zamanında bir kitap haline getirildi. Kuran’ı Kerim ……………………….zamanında ise çoğaltıdı.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir.   Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmalara başlamadan önce uyulması gereken ilkelerden değildir? I. Kız KulesiII. İstanbul BoğazıIII.Belgrad OrmanıIV.  Dolmabahçe SarayıYukarıda verilen unsurlardan doğal olanlar hangi seçenekte birarada verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Dedem köyden 3 sepet yumurta getirdi, her sepette 10 tane yumurta olduğuna göre bütün yumurtalar kaç tanedir? Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hümanistidir? Kapadokya’daki en büü yer altışhri ortaya çıarımayıbekliyor. Çkuröen yer altıkenti tam 30 bin metrekarelikalanıkaplıor. Bu büülüğüile bilinenen büü yer altıkenti öelliğni taşıor. Yer altıkentininturizme açımasıiçn 600 bin TL öeneğ ihtiyaçduyuluyor. Bu yer altıkenti tam 8 kattan oluşyor. Kentburada yaşyan insanları tü ihtiyaçarııkarşıayacakşkilde tasarlanmış Yer altıkentinde; bezirhane,şıahane, hayvan barıakları toplantısalonu, kilise,depo, su kuyuları dehlizler, tüeller, kilitli taşar, kaçışve sığımaya çk müait koridorlar yer alıor.Bu parçda söüedilen yer altıkentiyle ilgili aşğıakilerdenhangisi çıarıamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir?   “sonbahar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların Medine’ye gittiklerinde inşa ettikleri aynı zamanda peygamberin de SAV kabrinin bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir ? 72 sayısını asal çarpanlarına ayrılmış şekli aşagıdakilerden hangisidir? Yeteri kadar vitamin almazsak vücudumuzda ne gibi değişiklikler olabilir? • 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.• XIX. yüzyılda Balkan milletleri Osmanlıdan ayrılmak için iç karışıklık ve savaş çıkarmışlardır.Yukarıda verilen gelişmeler birlikte değerlendirildi- ğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Edison elektriği bulmak için yaptığı 999. denemeden sonra ona, “1000. denemeden sonra başarısız oldum diyebilir misin?” demişler. Edison ise “Hayır, elektriğe gitmeyen bir yol daha buldum, derim.” diyerek çalışmalarına devam etmiştir.Buna göre Edison’un hangi özelliği çalışmalarına devam etmesini sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi "ibadetin" kelime anlamlarından değildir? Yeryüzünde farklı türlerde toprakların oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? 39 şekerin 7 tanesini anneme, kalanının yarısını kardeşime verdim. Kardeşime verdiğim şeker sayısını bulunuz? Maddelerin yanmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kıskançlıkla ilgili bir durum değildir? Aysu ve Özlem’in A ve B işlerini yapma süreleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.• Aysu A işini tek başına 2 saatte yapabilmektedir.• Özlem B işini tek başına 6 saatte yapabilmektedir.• Aysu ve Özlem birlikte çalışarak A ve B işlerinin tamamını 3,6 saatte yapabilmektedir.Buna göre Aysu B işini tek başına kaç saatte yapabilir? Hangisi soru cümlesi değildir? Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir? Oyuncak arabasını hızlı bir şekilde hareket ettirmek isteyen Veysel hangi zemini seçmelidir? 20’den başlayarak ileri doğru ikişerli sayarsak 7. sayı kaç olur? ’’Nasıl kitaplardan hoşlanırsın’’cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerin hangisi basit ve kurallı bir cümledir?  “Dolu” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Maddelerin ölçülebilir özelliklerini farklı ölçü birimleriyle ölçebiliriz.Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ölçü birimi diğerlerinden farklıdır? Cisim, katı maddeden üretilebilir.  *Su   *Hava    *Toprak    *Demir   *YünYukarıdaki maddelerin kaç tanesinden cisim elde edilebilir? Aşağıdaki varlıkları kullanırken hangisinde döndürme hareketi uygularız? İznik Gölü, Marmara Havzası göllerinin en genişi ve su düzeyi en yüksek olanıdır. Barındırdığı hayatın çeşitliliği bakımından çok zengin bir göldür. Bu özelliklerini kendisini besleyen kaynaklara borçludur.Bu metinde “İznik Gölü” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Allah’ın  huzurunda toplanmaya….......denir. ……......adındaki terazilerde ameller tartılır.Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir