S:1

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardandır? sorunun cevabı "Han" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dünya’nın katmanlarından hangisi, bilim insanları tarafından gözlenememiş bir katmandır? Peygamberimiz Hz. Muhammed, aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı? I. Milli devletII. Tam bağımsızlıkIII. Milli egemenlik Yukarıda verilenlerden hangilerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden olduğu söylenebilir? Anadolu  Selçukluları döneminde,  şehirler arasında    tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu ekmekleri taze diye aldım ama ………….. çıktı.Verilen cümledeki boşluk cümlenin anlamını bozmamak için hangi kelime ile tamamlanmalıdır? Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?  Yarımşar ekmek yemek isteyen 4 arkadaş kaç ekmek almalıdır? Anne sütünün yeterince verilebildiği sağlıklı bebeklerde, kaçıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmalıdır? Andy           : Mr. Bieber, I’m sorry. I am late. May I come in?Mr. Bieber  : - - - - . Come in. “ Barış” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde geçerliliğini yitirmiş meslekler vardır. Buna göre hangisi günümüzde geçerliliğini kaybetmiş bir meslektir?  Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hayvansal veya bitkisel değildir? TİMSAH sözcüğü 602549 sayısı ile şifrelenmiştir. Buna göre HAMSİ sözcüğü aşağıdakilerden hangisi ile şifrelenmiştir? Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammed’in sütannesinin adı nedir? ’’çorabın’’ sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? Dayısı Arda’ya 5 lira verirse Arda’nın 18 lirası olacaktır.Arda’nın kaç lirası vardır? 25 250, 45 484, 27 578, 73 954 sayılarını büyükten küçüğe doğru aralarına “>” büyüktür işareti koyarak hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kuranda adı geçen peygamberlerden değildir? Yüce Allah’ın kendi kendine var olması, varlığında hiçbir varlığa ihtiyaç hissetmemesi anlamındaki sıfat hangisidir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) koyunuz(....) Sağlıklı ve maddi imkanı yerinde olan her Müslümanın ömründe en az ikidefa haccetmesi farzdır(....) Hz. Muhammet (s.a.v.) yaşadığı yeri görür.(....) Müslümanların etrafında tavaf ederek hac vazifesini yerine getirdiği yerMescid-i Nebi’dir(....) Hac için gerekli maddi güce sahip olan herkes hacca gidebilir Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.(  ) Toplumuzda her mesleğe ihtiyaç vardır.(   ) Nalbantlık günümüzün aranan mesleğidir. (   ) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır. (   ) Ucuz malları kaliteli ise alırım. (   ) Mimarlar, eğitim alanında hizmet verirler. • Elektrik enerjisine dönüştürülebilir.• Soğuk ve sıcak hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur.•  Kullanımı sırasında atmosfere zehirli gazlar verilmez.Özellikleri verilen enerji türü aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan temel ihtiyaçlarımızdan değildir? Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;1- Fikir hayatı gelişmiştir2- Askeri tecrübeler kazanmıştır3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hangi sözcüğün sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirilirse, ünlü düşmesi olur? Nasıl ki, her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, ar aştıracak, bilimsel  ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din adamlarını yetiştirecek, yükseköğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir? “Canlılar; Bitkiler hayvanlar mikroskobik canlılar ve .................... olmak üzere dört gruba ayrılırlar “ Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül cümlenin anlamını değiştirir? Uzun kenarı 100 metre, kısa kenarı 75 metre olan dikdörtgen şeklindeki okul bahçemizin çevresi kaç metredir?                                   KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. “ Hiç korkuluk da türkü söyler mi?” demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor,  “Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse.” diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu!  Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Aşağıdakilerden hangisi korkuluğun özelliklerinden değildir?  Aşağıdaki tarihlerden hangisinin,  tarihimizin akışında  önemli bir yeri yoktur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? "Çiçek koparırken eline diken batan Elif’in canı yandı." tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir?  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir? Sulama kanalları yaparak tarımı geliştiren ve sanatta da çok ileri giden uyarlık……… dır.Sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi idarenin, mahalli idareler üzerinde; mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde sahip olduğu yetki aşağıdakilerden hangisidir? “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir