S:1

. Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?

. Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir? sorunun cevabı "Bögü Kağan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Sigara en çok neyi etkiler? “ (Önce) en yakın akrabanı uyar.”                              (Şuara suresi, 214. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin, Peygamberimizden yapmasını istediği şeylerden biri değildir? "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa!"Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?  “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir? 1. Durum: Fransa Mondros Mütarekesi’nden sonra Güney bölgelerimize asker çıkarmıştır.2. Durum: Devlet Fransızların işgaline müdahale edecek ordu gönderememiştir.Sonuç: ?Verilen iki durumun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II.  Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 7 x 7 x 7 = 7a   a2 = b   Yukarıda verilenlere göre  ( A + B ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur? Cismin hareket ettirileceği yüzey değiştirildiğinde:I. Uygulanan kuvvet artabilir.II.Uygulanan kuvvet azalabilir.III.Uygulanan kuvvetle bir değişiklik olmaz.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”(Mâide suresi, 90. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Eriyen kar suları aşağıdaki afetlerden hangisine neden olmaz? H2O ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Güneş bir yıldızdır.(.....)  Samanyolu Galaksisi evrenin bütününü oluşturur.(.....)  Yıldızlar sadece ısı kaynağıdır.(.....)  Evrende çok sayıda gök ada (galaksi) bulunur.(.....)  Yıldızları gözlemlemek için kullanılan aletlere teleskop denir. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre okulun bulunduğu il sınırları dışına sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra Tuna ve Balkanlar bölgesinde kurulan Küçük Antant adıyla imzalanan ittifak antlaşması içinde yer alan ülkelerden biri değildir? Peygamberlere gönderilen kutsal kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Hz. Muhammed’in (sav.) hicreti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Çekmecenin gözü çok karışmış. cümlesinde altı çizili kelime ile hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme  işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi Peygamberimizin uyarıcı olduğunu vurgulamaz? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız olumlu bir dini ifade değildir? Aşağıdakilerden hangisi koşmanın türlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır?  Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa hangi savaş ile dönmüştür? Kimsesiz ve maddi imkanı olmayan başarılı çocuklara her türlü eğitim ve sosyal hizmetleri sunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Ay tutulması sırasında Ay hangi evrededir? 958 X 4 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının görevlerinden değildir? Aşağıda seçeneklerin hangisinde aydınlatma araçlarının doğru sıralanışı verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim köklüdür?   Petrol, doğalgaz, linyit ve taş kömürü kullanılarak elde edilen enerjiye termik enerji denir.Aşağıdaki santrallerden hangisinde bu enerji kaynaklarından biri kullanılmamaktadır? Halk oyunlarında giyilen kıyafetler….. kıyafetlere örnektir.Bu boşluğa ne gelebilir? Aşağıdakilerden  hangisi 444.800 doğal sayısının çözümlemesidir? Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin özelliklerden biri değildir?  2 saat 20 dakika süren bir filmin , 3 saat sürmesi için kaç dakikaya ihtiyaç vardır? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.Buna göreI. RadyoII. TelevizyonIII. İnsanverilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir