S:1

Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Asya Hun Devleti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir bakkal 27 kg olan bir teneke peynirin 9 kg 400 g ‘nı satıyor.Buna göre bakkalda kaç kg ve kaç g peynir kalmıştır? "Dört yüz üç milyon otuz üç bin dört yüz otuz" sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?  “Bu kümede Burcu, Melisa ve ben varım.” Cümlesinde adıl olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nietzsche’ye göre “bilmek” kendimizle bir şey arasında bağ kurmaktır. Kendimizle aramızda bağ kurduğumuz “bir şey” bilgi kuramında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Fazla miktarda alındığında vücutta yağa dönüşerek şişmanlığa yol açan besin grubu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır? Aşağıdaki mallardan hangisine son kullanma tarihi yazılmaz? I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 5 düzine kalem kaç kalem eder? Elektrik enerjisinde tasarruf için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür? Hz. Peygamber (as) hicretin 6. yılında umre yapmak üzere 1500 sahabe ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı? Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Betimlemelerinde şairane bir üslup kullanır. Hikâye türündeki “Küçük Şeyler” adlı eseri edebiyatımızda önemli bir yere  sahiptir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5’ tir?  "Havuzu kapsayan yosunu zor temizledik." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır? I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II.  Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir şahıs eki kullanılmıştır? Osmanlı Devletinde devleti işlerinin görüşüldüğü ve aynı zamanda yüksek mahkeme özelliğinde olan ve genellikle Sadrazamın başkanlığında toplanan kurula ……………………denirdi. Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ön koltuğa oturabilmek için en az kaç yaşında olunmalıdır? Mıknatıslar hangi maddeyi çekemez?  “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısındanGelme bir çarığım, giysin beni piyade.O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez,Al benim son çarığımı.Çıkardım gömleğimi veriyorum,Kılıç salsın giyende süvariler.Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerindenTerlerini alsın.Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir?  Hangisi ekmek israfını önlemez? Okulda öğrendiklerimizi unutmamak için hangisini yapmalıyız? Sen dili; • Senle başlar veya senle biter • Yargılayıcı, suçlayıcıdır • Eleştiricidir • Kırıcı olabilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili” ne örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler? Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların tümünde  rastlayabileceğimiz çeşitli ortak özellikler vardır.Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu bu ortak özelliklerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 1. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.2. Aç, aman bilmez; çocuk, zaman bilmez.3. Atın ölümü arpadan olsun.4. Acıkmış, kudurmuştan beterdir.Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde, altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in(sas) yaklaşık dört yıl yanında kaldığı sütannesi kimdir?  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisinde ısı yalıtımından söz edilemez? I. Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.II. 12.yy.da sözlü olarak şekillenmiş 13.yy.da yazıya geçirilmiştir.III. Anadolu coğrafyası, destanda gerçek isimleriyle yer alır.IV. Destanda adı geçen kahramanlar, gerçek Türk beyleridir.V. Bu destan uzun süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.VI. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir.Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir?  Hücre zarı ile ilgili;I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.verilenlerden hangileri söylenebilir? 5 tane 10 kuruş, 2 tane 25 kuruş, 6 tane 50 kuruş ve 10 tane 1 liram var. Bu parayla 2 liralık kaç kalem alabilirim? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir