S:1

Ülkemizin en kalabalık ili ..
Yukarıdaki noktalı yere hangi şehrimizi yazmamız gerekir?

Ülkemizin en kalabalık ili ..Yukarıdaki noktalı yere hangi şehrimizi yazmamız gerekir? sorunun cevabı "İstanbul’dur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Doğu Karadeniz Bölümü yaylaları ile Erzurum-Kars platolarının çayır ve otlaklarla kaplı olması buralarda hangi hayvancılık türünün daha çok yapılmasını kolaylaştırmıştır? Kimi insanlar, nerede konuşursa konuşsun “ben” diye söze başlar. Hep ne yaptığını yapacağını anlatır. Kendisi gibi düşünmemeyi de cahillik olarak yorumlar. Şöhretliyse iyice ipin ucunu kaçırır, ısrarlı ve kırıcı olur.Parçada tanıtılan kişide aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sona hangisi gelir? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi hem hava, hem de su sürtünmesine göre tasarlanmıştır? Dürüstlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.”Bunagöre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar? Aşağıda yer alan Peygamberimiz (sas)’in (s.a.) sünnetlerden hangisi yeni doğan bebeklerle ilgili değildir?  He repairs electrical devices. He is a/an ................... .  Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi hangi ilimizdedir? “Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. ” Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır?  İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi. Bu gelişmelerin, TBMM’nin o dönemdeki I-     YargılamaII-    Kanun YapmaIII-   Barışın esaslarını belirleme Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?   Çocuklar birbirleriyle oynarken bir tartışma yaşarlarsa ʽʽSeninle konuşmuyorum.’’ deyip birlikteliklerini geçici bir süre durdururlar. Aynı şeyi zaman zaman büyükler de sözlü olarak ya da davranışlarıyla ima ederek yaparlar. Çocukların çocuksu bilinçlerinin derinliklerinde de büyüklerin gelişmiş bilinçlerinin orta yerinde de aslında karşıdakiyle konuşmamanın ona uygulanabilecek en büyük yaptırım olduğu gerçeği vardır. Çünkü konuşmak - - - -Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi özellikle Karadeniz Bölgesine ait kültürel unsurlardandır? “Ekrem ile kemal saklambaç oynadı” Tümcesinde yazım yanlışı yapılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Başak 36, Elif 14 yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Bilgisayarımız dosyalarımızı (belgelerimizi) hangi programda açacağına, o dosyanın (belgenin) …………………. göre karar verir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir?  Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılara sağladığı faydalardan biri değildir? Doğu cephesinde Ermenilerle savaşan Türk komutan kimdir? Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri değildir? Orta Çağ Avrupa’sında Hıristiyanlıkta dinden çıkartma cezasına ne denir? Aşağıdaki meyve ve sebzelerden hangisi kış mevsiminde tüketilebilecek ürünlerdendir? - Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.-Jest ve mimiklerden yararlanılır. Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Yunus’un içime birer ateş gibi düşen, beni benden alıp uzaklara götüren şiirlerini okuyarak gözlerimi yumuyorum.Altı çizili kısımla anlatılmak istenen aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde “ –ca , -ce” eki, eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır ?         Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.  Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Hz. Muhammed’in aşağıdaki örnek davranışlarından hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında etkin kılmakla ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir?  İlk kimlik kartı kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır? Öncelikle görevi – yapım ve onarımdır.Büyümeyi ve gelişmeyi sağlarEt, süt, yumurta nohut ve mercimekte bol miktarda bulunurYukarıda anlatılan besin aşağıdakilerden hangisidir? 4 saat 57 dakika ile 1 saat 37 dakikanın toplamı kaç dakikadır? Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder? Renklerin kullanıldığı Türkiye fiziki haritasında batıdan doğuya, kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yeşil tonlarından kahverengiye geçildiği görülmektedir.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ara yön değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir